HP Officejet Pro 6830 - Közös hang- és faxvonal számítógépes DSL/ADSL-modemmel

background image

Közös hang- és faxvonal számítógépes DSL/ADSL-modemmel

Ha számítógépe DSL/ADSL-modemmel rendelkezik, kövesse az alábbi utasításokat.

HUWW

Faxolás beállítása (párhuzamos telefonhálózatok) 165

background image

1

Fali telefonaljzat

2

Párhuzamos telefonvonal-elosztó

3

DSL/ADSL-szűrő

4

A mellékelt telefonkábelt csatlakoztassa a nyomtató hátoldalán található „1-LINE” feliratú

porthoz.

Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt telefonkábellel kell

csatlakoznia.

5

DSL/ADSL-modem

6

Számítógép

7

Telefon

MEGJEGYZÉS: Párhuzamos telefonvonal-elosztót kell vásárolnia. A párhuzamos telefonvonal-

elosztó előoldalán egy RJ-11-es port, a hátoldalán pedig két ugyanilyen port található. Ne használjon

a készülékkel kétvonalas telefonvonal-elosztót, soros telefonvonal-elosztót, sem olyan párhuzamos

telefonvonal-elosztót, amelynek előoldalán két RJ-11-es port, a hátoldalán pedig egy dugós

csatlakozó található.
B-10. ábra: Példa párhuzamos telefonvonal-elosztóra

166 B függelék: További faxbeállítások

HUWW

background image

A nyomtató beállítása számítógépes DSL/ADSL-modem használata esetén

1.

Szerezze be a DSL-szűrőt a szolgáltatótól.
MEGJEGYZÉS: A házban/irodában működő egyéb, a DSL-szolgáltatással azonos

telefonszámon működő telefonokat kiegészítő DSL-szűrőkkel kell csatlakoztatni, hogy a

hanghívások ne váljanak zajossá.

2.

A nyomtatókhoz kapott telefonkábellel kösse össze a DSL-szűrőt a nyomtató hátoldalán

található 1-LINE feliratú aljzattal.
MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt

telefonkábellel kell csatlakoznia.
Ha a DSL-szűrő és a nyomtató között nem a nyomtatóhoz kapott telefonkábelt használja,

sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az otthonában vagy

munkahelyén eddig használt kábelektől.

3.

Párhuzamos telefonhálózat esetén a nyomtató hátoldalán távolítsa el a 2-EXT feliratú aljzat

fehér színű védődugóját, és ide csatlakoztassa a telefonkészüléket.

4.

Csatlakoztassa a DSL-szűrőt a párhuzamos elosztóhoz.

5.

Csatlakoztassa a DSL-modemet a párhuzamos elosztóhoz.

6.

Csatlakoztassa a párhuzamos elosztót a fali telefonaljzathoz.

7.

Futtasson egy faxtesztet.

Amikor hívás érkezik, a nyomtató a Csengetések a válaszig beállításban megadott számú csengetés

után automatikusan fogadja. A nyomtató a küldő készüléknek faxfogadási hangot ad, és fogadja a

faxot.
Ha az opcionális berendezés és a nyomtató beállítása során problémákat tapasztal, további

segítségért forduljon a helyi internetszolgáltatóhoz vagy a forgalmazóhoz.

HUWW

Faxolás beállítása (párhuzamos telefonhálózatok) 167