HP Officejet Pro 6830 - Közös hang- és faxvonal számítógépes DSL/ADSL-modemmel és üzenetrögzítővel

background image

Közös hang- és faxvonal számítógépes DSL/ADSL-modemmel és üzenetrögzítővel

1

Fali telefonaljzat

2

Párhuzamos telefonvonal-elosztó

HUWW

Faxolás beállítása (párhuzamos telefonhálózatok) 171

background image

3

DSL/ADSL-szűrő

4

A nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel a nyomtató hátoldalán található 1-LINE aljzathoz

csatlakoztatva

Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt telefonkábellel kell

csatlakoznia.

5

DSL/ADSL-modem

6

Számítógép

7

Üzenet-rögzítő

8

Telefon (opcionális)

MEGJEGYZÉS: Párhuzamos telefonvonal-elosztót kell vásárolnia. A párhuzamos telefonvonal-

elosztó előoldalán egy RJ-11-es port, a hátoldalán pedig két ugyanilyen port található. Ne használjon

a készülékkel kétvonalas telefonvonal-elosztót, soros telefonvonal-elosztót, sem olyan párhuzamos

telefonvonal-elosztót, amelynek előoldalán két RJ-11-es port, a hátoldalán pedig egy dugós

csatlakozó található.
B-14. ábra: Példa párhuzamos telefonvonal-elosztóra

A nyomtató beállítása számítógépes DSL/ADSL-modem használata esetén

1.

Szerezzen be egy DSL/ADSL-szűrőt a szolgáltatótól.
MEGJEGYZÉS: A házban/irodában működő egyéb, a DSL/ADSL-szolgáltatással azonos

telefonszámon osztozó telefonokat további DSL/ADSL-szűrőkkel kell csatlakoztatni, hogy a

hanghívások ne váljanak zajossá.

2.

A nyomtatóhoz kapott telefonkábellel kösse össze a DSL/ADSL-szűrőt a nyomtató hátoldalán

található 1-LINE feliratú aljzattal.
MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt

telefonkábellel kell csatlakoznia.
Ha a DSL/ADSL-szűrő és a nyomtató között nem a nyomtatóhoz kapott telefonkábelt használja,

sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az otthonában vagy

munkahelyén eddig használt kábelektől.

3.

Csatlakoztassa a DSL/ADSL-szűrőt az elosztóhoz.

4.

Húzza ki az üzenetrögzítő kábelét a telefonvonal fali csatlakozójából, és csatlakoztassa a

nyomtató hátoldalán lévő 2-EXT feliratú aljzathoz.
MEGJEGYZÉS: Ha az üzenetrögzítőt nem közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatja,

előfordulhat, hogy a küldő faxnyomtató faxhangját rögzíti az üzenetrögzítő, és ekkor nem fog

tudni faxokat fogadni a nyomtatóval.

5.

Csatlakoztassa a DSL-modemet a párhuzamos elosztóhoz.

6.

Csatlakoztassa a párhuzamos elosztót a fali telefonaljzathoz.

7.

Úgy állítsa be az üzenetrögzítőt, hogy kis számú csengetés után kapcsoljon be.

172 B függelék: További faxbeállítások

HUWW

background image

8.

Változtassa meg a nyomtató Csengetések a válaszig beállítását a nyomtató által támogatott

legnagyobb csengetésszámra.
MEGJEGYZÉS: A csengetések maximális száma országonként/térségenként eltérő.

9.

Futtasson egy faxtesztet.

Amikor hívás érkezik, a beállított számú csengetés után az üzenetrögzítő fogadja a hívást, és

lejátssza a felvett üdvözlő szöveget. A nyomtató ezalatt faxhangra várva figyeli a hívást. Bejövő fax

észlelése esetén a nyomtató faxfogadási hangot ad ki, és fogadja a faxot. Ha nincs faxhang, a

nyomtató abbahagyja a vonal figyelését, és az üzenetrögzítő felveheti a hangüzenetet.
Ha ugyanazt a telefonvonalat használja hang- és faxhívások bonyolítására, valamint a számítógépes

DSL-modem üzemeltetéséhez is, kövesse az alábbi utasításokat a fax beállításához.
Ha az opcionális berendezés és a nyomtató beállítása során problémákat tapasztal, további

segítségért forduljon a helyi internetszolgáltatóhoz vagy a forgalmazóhoz.