HP Officejet Pro 6830 - Дұрыс басып шығару туралы кеңестер

background image

Дұрыс басып шығару туралы кеңестер

Принтер драйверінде таңдалған бағдарламалық құрал параметрлері басып шығару үшін ғана
қ

олданылады

, олар көшіру немесе сканерлеу үшін қолданылмайды.

Құ

жатты қағаздың екі жағына да басып шығара аласыз

. Қосымша ақпарат алу үшін Екі жаққа

басып шығару

(екі жақты күйі) бөлімін қараңыз.

Сия туралы кеңестер

Басып шығару сапасы ұнамаған жағдайда

, қосымша ақпарат үшін Принтер ақауларын шешу

бөлімін қараңыз

.

HP компаниясы шығарған сия картридждерін пайдаланыңыз.
HP компаниясы шығарған сия картридждері жақсы нəтижелерді əрдайым оңай беру үшін
жасалып

, HP принтерлерімен жəне қағаздарымен тексеріледі.

ЕСКЕРТПЕ:

HP компаниясы өздері шығармаған жабдықтардың сапасына немесе сенімді

екендігіне кепілдік бере алмайды

. HP компаниясы шығармаған жабдықтарды пайдалану

нəтижесінен болған принтер қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары кепілдікке
кірмейді

.

HP компаниясы шығарған сия картридждерін сатып алғандығыңызға сенімді болсаңыз,

www.hp.com/go/anticounterfeit сайтына өтіңіз.

32 3-тарау Басып шығару

KKWW

background image

Қ

ара жəне түсті картридждерді дұрыс орнатыңыз

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Сия картридждерін ауыстыру бөлімін қараңыз

.

Сияның жеткілікті екеніне көз жеткізу үшін картридждердегі есептелген сия деңгейлерін
тексеріңіз

Сия деңгейі ескертулері мен көрсеткіштері тек қана жоспарлау мақсатында ғана
анықтауларды береді

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Анықталған сия деңгейлерін тексеру бөлімін қараңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Сияның аз қалғандығы туралы ескерту хабарламасын алғанда

, ықтимал басып

шығару кешігулерін болдырмас үшін ауыстыратын картридждің болуын қарастырыңыз

.

Басып шығару сапасы ұнамсыз болмайынша картридждерді ауыстырудың қажеті жоқ

.

Принтерге қондырмаларды қорғауға мүмкіндік беру үшін

(Қуат түймесі)түймесін басу

арқылы принтерді əрдайым өшіріңіз

.

Қ

ағаз салу кезіндегі кеңестер

Қ

осымша ақпарат алу үшін Қағазды салу бөлімін де қараңыз

.

Қ

ағаздың науаға дұрыс салынғанын жəне принтерге ағымдағы орнатылған қағаз өлшемі

сəйкес келетіндігін тексеріңіз

. Науаны жабатын кезде қағаз өлшемін растау жəне орнату

сұралады

. Қосымша ақпарат алу үшін Қағазды салу бөлімін қараңыз.

(Бір қағазды емес), қағаз дестесін салыңыз. Қағаз кептелісін болдырмау үшін дестедегі
барлық қағаздың өлшемі мен түрі бірдей болуы керек

.

Қ

ағаздың басып шығарылатын жағын төмен қаратып салыңыз

.

Кіріс науасына салынған қағаздардың тегіс орналасуын жəне ұштары бүгілмеуін не
жыртылмауын қамтамасыз етіңіз

.

Барлық қағаздарға нық сəйкестендіру үшін кіріс науасындағы қағаз енінің
бағыттауыштарын реттеңіз

. Кіріс науасындағы қағазды бағыттауыштардың

майыстырмайтынын тексеріңіз

.

Принтер параметрлері туралы кеңестер

(Windows)

Ə

депкі басып шығару параметрлерін өзгерту үшін Басып шығару

, сканерлеу жəне факс

түймесін басып

, HP принтерінің бағдарламалық құралындағы Параметрлерді реттеу

түймесін басыңыз

.

Операциялық жүйеге қарай бағдарламалық құралды ашу үшін келесі əрекеттердің бірін
орындаңыз

:

Windows 8.1: Бастау терезесінің сол жақ төменгі бұрышындағы төмен көрсеткіні
басып

, принтер атауын таңдаңыз.

Windows 8: Бастау терезесіндегі бос орынды тінтуірдің оң жағымен басып,
бардарламалар жолағындағы Барлық бағдарламалар түймесін басып

, принтер

атауын таңдаңыз

.

Windows XP, Windows Vista жəне Windows 7: Компьютердің жұмыс үстелінен Пуск

(Бастау) түймесін басып, Все программы (Барлық бағдарламалар) тармағын таңдап,

KKWW

Дұрыс басып шығару туралы кеңестер

33

background image

НР түймесін басыңыз

, содан соң принтерге арналған қалтаны басып, принтер атауы

бар белгішені таңдаңыз

.

Бір парақта басылып шығарылатын беттер санын таңдау үшін принтер драйверінің
Орналасу қойындысындағы Бір парақтағы беттер саны ашылмалы тізімінен тиісті
опцияны таңдаңыз

.

Қ

ағаз бағытын өзгерткіңіз келсе

, оны бағдарлама интерфейсінде орнатыңыз.

Қ

осымша басып шығару параметрлерін қарау үшін принтер драйверінің Орналасу немесе

Қ

ағаз

/сапа қойындысындағы Қосымша опциялар диалогтық терезесін ашу үшін Қосымша

түймесін басыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Орналасу қойындысында алдын ала қарау Бір парақта орналасатын беттер

,

Кітапша немесе Бет жиектері ашылмалы тізімнен таңдағаныңызға əсер етпейді

.

Сұр реңкте басып шығару

: Тек қара сияны пайдалану арқылы қара-ақ түсті құжатты

басып шығаруға мүмкіндік береді

. Тек қара сия параметрін таңдаңыз, содан кейін OK

түймесін басыңыз

.

Бір парақта орналасатын беттер

: Бір парақта құжаттың бірнеше бетін басып

шығарсаңыз

, беттер ретін көрсетуге көмектеседі.

Жиексіз басып шығару

: Фотосуреттерді жиексіз басып шығару үшін осы мүмкіндікті

таңдаңыз

. Қағаздың барлық түрлері осы мүмкіндікке қолдау көрсетпейді. Қолдау

көрсетілмейтін қағаз түрін Мультимедиа ашылмалы тізімінде таңдасаңыз

, осы

опцияның жанында ескерту белгішесін көресіз

.

Орналасуды сақтау

: Бұл мүмкіндік беттің екі жағында басып шығарғанда ғана жұмыс

істейді

. Сурет басып шығарылатын аумақтан үлкенірек болса, осы мүмкіндікті

қ

осымша беттер пайда болмас үшін кішігірек өрістердің ішіне сəйкестендіріп бет

мазмұнын масштабтау үшін таңдаңыз

.

HP нақты өмір технологиялары: Бұл мүмкіндік жақсартылған басып шығару сапасы
ү

шін суреттер мен сызбаларды тегістейді жəне анығырақ көрсетеді

.

Кітапша

: Бірнеше беттік құжатты кітапша ретінде басып шығаруға мүмкіндік береді.

Парақтың бір бетінде екі бетті орналастырады

, кейінірек беттің ортасы бойынша

кітапша ретінде бүктеуге болады

. Түптеу əдісін ашылмалы тізімнен таңдаңыз, содан

кейін

OK түймесін басыңыз.

Кітапша

-Сол жағы бойынша түптеу: Түптелетін шеті кітапша ретінде

бүктелгенде сол жақта пайда болады

. Солдан оңға қарай оқитын болсаңыз, осы

опцияны таңдаңыз

Кітапша

-Оң жағы бойынша түптеу: Түптелетін шеті кітапша ретінде бүктелгенде

оң жақта пайда болады

. Оңнан солға қарай оқитын болсаңыз, осы опцияны

таңдаңыз

.

Бет жиектері

: Бір парақта құжаттың бірнеше бетін басып шығарсаңыз, беттерге

жиектерді қосуға мүмкіндік береді

.

Басып шығару параметрлерін орнату кезінде уақытты үнемдеу үшін басы шығару
таңбашаларын пайдалануға болады

. Басып шығару тіркесімі белгілі бір жұмыс түріне

сəйкес келетін параметр мəндерін сақтайды

, сонда барлық опцияларды бір рет басып

орнатуға болады

. Пайдалану үшін Басып шығару тіркесімі қойындысында басып

шығарылатын бір тіркесімді таңдаңыз

, содан кейін OK түймесін басыңыз.

34 3-тарау Басып шығару

KKWW

background image

Жаңа басып шығару тіркесімін қосу үшін Орналасу немесе Қағаз

/сапа қойындысында

параметрлерді өзгерткеннен кейін

, Басып шығару тіркесімі қойындысын басыңыз,

Басқаша сақтау түймесін басып

, атауды енгізіңіз, содан кейін OK түймесін басыңыз.

Басып шығару тіркесімін жою үшін таңдаңыз

, содан кейін Жою түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Əдепкі басып шығару тіркесімдерін жоюға болмайды

.

Принтер параметрлері туралы кеңестер

(OS X)

Басып шығару диалогтық терезесіндегі принтерге жүктелген қағаз өлшемін таңдау үшін
Қ

ағаз өлшемі қалқымалы мəзірін пайдаланыңыз

.

Басып шығару диалогтық терезесінде Қағаз түрі

/Сапа қалқымалы мəзірін таңдаңыз жəне

қ

ажетті қағаз түрі мен сапаны таңдаңыз

.

Тек қара сияны пайдалана отырып құжатты ақ

-қара түсте басып шығару үшін қалқымалы

мəзірден Қағаз түрі

/сапасы параметрін таңдаңыз. «Түс параметрлері» ашық үшбұрышты

басыңыз жəне

«Түс» қалқымалы мəзірінен Сұр реңк параметрін таңдап, Тек қара түсте

басып шығару картриджі тармағын таңдаңыз

.

Жазбалар

HP компаниясы шығарған сия картридждері жақсы нəтижелерді əрдайым оңай беру үшін
жасалып

, HP принтерлерімен жəне қағаздарымен тексеріледі.

ЕСКЕРТПЕ:

HP компаниясы өздері шығармаған жабдықтардың сапасына немесе сенімді

екендігіне кепілдік бере алмайды

. HP компаниясы шығармаған жабдықтарды пайдалану

нəтижесінен болған принтер қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары кепілдікке
кірмейді

.

HP компаниясы шығарған сия картридждерін сатып алғандығыңызға сенімді болсаңыз,

www.hp.com/go/anticounterfeit сайтына өтіңіз.

Сия деңгейі ескертулері мен көрсеткіштері тек қана жоспарлау мақсатында ғана
анықтауларды береді

.

ЕСКЕРТПЕ: Сияның аз қалғандығы туралы ескерту хабарламасын алғанда

, ықтимал басып

шығару кешігулерін болдырмас үшін ауыстыратын картридждің болуын қарастырыңыз

.

Басып шығару сапасы ұнамсыз болмайынша картридждерді ауыстырудың қажеті жоқ

.

AirPrint

TM

құ

рылғысымен басып шығару

Apple компаниясының AirPrint мүмкіндігімен басып шығаруды iOS 4.2 жəне Mac OS X 10.7
немесе кейінгі нұсқалары қолдайды

. AirPrint мүмкіндігін iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS немесе

кейінгі

) немесе iPod touch (үшінші буын немесе кейінгі) құрылғыларынан келесі мобильді

бағдарламаларда басып шығару үшін пайдаланыңыз

:

Пошта

Фотосуреттер

Safari

Қ

олдайтын үшінші тарап бағдарламалары

, мысалы Evernote

KKWW