HP Officejet Pro 6830 - Веб-қызметтерді жою

background image

-қызметтерін жою үшін Веб-қызметтерді жою бөлімін қараңыз.

Веб

-қызметтерді жою

Веб

-қызметтерді жою үшін келесі қадамдарды аяқтаңыз:

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен (HP ePrint), кейін (Веб-қызметтер

параметрлері

) түймесін түртіңіз.

2. Удалить веб-службы (Веб-қызметтерді алып тастау) түймесін басыңыз.

KKWW

Веб

-қызметтерді жою 73

background image

7