HP Officejet Pro 6830 - Веб-қызметтерді орнату

background image

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Веб-қызметтерді орнату түймесін түртіңіз.
3. Веб-қызметтерді пайдалану шарттарын қабылдау үшін Қабылдау түймесін басып, Веб-

қ

ызметтерді қосыңыз

.

4. Автожаңарту экранында принтерге өнім жаңартуларын автоматты түрде тексеруге жəне

орнатуға рұқсат беру мақсатында Иə түймесін басыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Принтерді жаңарту қол жетімді болса

, принтер жаңартуларды жүктейді жəне

орнатады

, кейінірек қайта бастаңыз. Нұсқауларды 1-қадамнан HP ePrint бағдарламасын

орнатуға дейін қайталауыңыз қажет болады

.

ЕСКЕРТПЕ: Прокси

-параметрлеріне нұсқау берілсе жəне желіңіз прокси параметрлерін

пайдаланса

, прокси-серверлерді орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Қосымша

ақпарат алу үшін желі əкімшісімен немесе желіні орнатқан адаммен хабарласыңыз

.

5. Принтер серверге қосылған кезде, принтер мəліметтер бетін басып шығарады. Орнатуды

аяқтау үшін ақпараттық беттегі нұсқауларды орындаңыз

.

Кірістірілген веб

-сервер арқылы веб-қызметті орнату

1. Енгізілген веб-серверді (EWS) ашыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Енгізілген веб-сервер

(EWS) бөлімін қараңыз.

2. Веб-қызметтер қойындысын басыңыз.
3. Веб-қызметтерінің параметрлері бөлімінен Теңшеу үймесін, Продолжить (Жалғастыру)

түймесін басып

, пайдалану шарттарын қабылдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

4. Нұсқау берілсе, принтердің тексеруіне рұқсат етуді таңдап, принтер жаңартуларын

орнатыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Принтерді жаңарту қол жетімді болса

, принтер жаңартуларды жүктейді жəне

орнатады

, кейінірек қайта бастаңыз. Нұсқауларды 1-қадамнан HP ePrint бағдарламасын

орнатуға дейін қайталауыңыз қажет болады

.

ЕСКЕРТПЕ: Прокси

-параметрлеріне нұсқау берілсе жəне желіңіз прокси параметрлерін

пайдаланса

, прокси-серверлерді орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Қосымша

ақпарат алу үшін желі əкімшісімен немесе желіні орнатқан адаммен хабарласыңыз

.

5. Принтер серверге қосылған кезде, принтер мəліметтер бетін басып шығарады. Орнатуды

аяқтау үшін ақпараттық беттегі нұсқауларды орындаңыз

.

70 6-тарау Веб-қызметтер

KKWW

background image

HP принтерінің бағдарламалық құралы арқылы веб-қызметтерді орнату (Windows)

1. HP принтерінің бағдарламалық құралын ашыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін HP

принтерінің бағдарламалық құралын ашыңыз

(Windows) бөлімін қараңыз.

2. Көрсетілетін терезеде Печатать, Сканировать Отправить факс (Басып шығару, Сканерлеу

жəне Факс жіберу

) түймесін екі рет басып, «Басып шығару» тармағындағы Принтерді

вебке қосу параметрін таңдаңыз

. Принтердің басты беті (енгізілген веб-сервері) ашылады.

3. Веб-қызметтер қойындысын басыңыз.
4. Веб-қызметтерінің параметрлері бөлімінен Теңшеу үймесін, Продолжить (Жалғастыру)

түймесін басып

, пайдалану шарттарын қабылдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

5. Нұсқау берілсе, принтердің тексеруіне рұқсат етуді таңдап, принтер жаңартуларын

орнатыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Принтерді жаңарту қол жетімді болса

, принтер жаңартуларды жүктейді жəне

орнатады

, кейінірек қайта бастаңыз. Нұсқауларды 1-қадамнан HP ePrint бағдарламасын

орнатуға дейін қайталауыңыз қажет болады

.

ЕСКЕРТПЕ: Прокси

-параметрлеріне нұсқау берілсе жəне желіңіз прокси параметрлерін

пайдаланса

, прокси-серверлерді орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Қосымша

ақпарат алу үшін желі əкімшісімен немесе желіні орнатқан адаммен байланысыңыз

.

6. Принтер серверге қосылған кезде, принтер мəліметтер бетін басып шығарады. Орнатуды

аяқтау үшін ақпараттық беттегі нұсқауларды орындаңыз

.

Веб