HP Officejet Pro 6830 - Желі параметрлерін өзгерту

background image

Желі параметрлерін өзгерту

Принтердің басқару тақтасынан принтердің сымсыз байланысын орнатып жəне басқаруға

,

сондай

-ақ əр түрлі желі басқару тапсырмаларын орындауға болады. Оның құрамына желі

параметрлерін қарау жəне өзгерту

, желінің əдепкі параметрлерін қалпына келтіру жəне сымсыз

байланыс функциясын қосу не өшіру кіреді

.

ЕСКЕРТУ: Желі параметрлері ыңғайлылық үшін беріледі

. Дегенмен, жетілдірілген

пайдаланушы болмасаңыз

, осы параметрлердің кейбірін (мыс., байланыс жылдамдығы, IP

параметрлері

, əдепкі шлюз жəне желіаралық қалқан параметрлері) өзгертудің қажеті жоқ.

Желі параметрлерін басып шығару

Төмендегі əдістердің бірін пайдаланыңыз

:

Принтердің басқару тақтасынан

(Сымсыз) немесе (Ethernet) түймесін басыңыз.

Желі күйінің экраны көрсетіледі

. Желі конфигурациясының бетін басып шығару үшін

Мəліметтерді басып шығару тармағын таңдаңыз

.

Желіні конфигурациялау бетін түсіну Қосымша ақпарат алу үшін Желіні конфигурациялау
беті бөлімін қараңыз

.

Байланыс жылдамдығын орнату

Деректердің желі арқылы тасымалдану жылдамдығын өзгерте аласыз

. Əдепкі мəні:

Aвтоматический (Автоматты).
1. Принтердің басқару тақтасынан Теңшеу түймесін басып, Желі ортануы түймесін басыңыз.
2. Ethernet параметрелрі түймесін түртіңіз.
3. Кеңейтілген параметрлер тармағын таңдаңыз.
4. Байланыс жылдамдығы түймесін түртіңіз.
5. Желінің аппараттық құралына сəйкес келетін тиісті опцияны түртіңіз.

IP параметрлерін өзгерту

IP параметріне арналған əдепкі IP параметрі IP параметрлерін автоматты түрде орнататын
автоматически

(автоматты) күйі болады. Кеңейтілген пайдаланушы болсаңыз жəне басқа

параметрлерді пайдаланғыңыз келсе

(мысалы, IP мекенжайы, бағыныңқы желі маскасы немесе

ə

депкі шлюз

) қолмен өзгертуге болады.

ЕСКЕРТУ:

IP мекенжайын қолмен тағайындаған кезде абай болыңыз. Орнатылым кезінде

дұрыс емес

IP мекенжайын енгізген болсаңыз, желінің құрамдас бөліктері принтерге

қ

осылмауы мүмкін

.

1. Принтердің басқару тақтасынан Теңшеу түймесін басып, Желі ортануы түймесін басыңыз.
2. Ethernet параметрлері немесе Сымсыз байланыс параметрелрі түймесін түртіңіз.

KKWW

Желі параметрлерін өзгерту

83

background image

3. Дополнительные параметры (Қосымша параметрлер) түймешігігін түртіңіз.
4. IP параметрлері түймесін түртіңіз.
5. IP мекенжайын өзгерту принтерді желіден алып тастайды деген ескерту хабарламасы

көрсетіледі

. Жалғастыру үшін OK түймесін басыңыз.

6. Автоматический (Автоматты) параметрі əдепкі бойынша таңдалады. Параметрлерді

қ

олмен өзгерту үшін Вручную

(Қолмен) параметрін басып, келесі параметрлер үшін сəйкес

мəліметтерді енгізіңіз

:

IP мекенжайы

Бағыныңқы желі маскасы

Ə

депкі шлюз

DNS мекенжайы

7. Өзгертулерді енгізіп, Дайын түймесін басыңыз.
8. OK түймесін түртіңіз.