HP Officejet Pro 6830 - Байланыс түрін өзгерту

background image

Байланыс түрін өзгерту

HP принтерінің бағдарламалық құралын орнатқаннан жəне принтерді компьютерге немесе
желіге қосқаннан кейін

, байланыс түрін өзгерту (мыс., USB байланысынан сымсыз байланысқа)

ү

шін бағдарламалық құралын қолдануға болады

.

ЕСКЕРТПЕ:

Ethernet кабелін қоссаңыз, принтердің сымсыз байланыс мүмкіндігін өшіреді.

Ethernet байланысынан сымсыз байланысқа өзгерту (Windows)

1. Ethernet кабелін принтерден ажыратыңыз.
2. Сымсыз байланыс орнату үшін Сымсыз байланыс орнату шеберін іске қосыңыз. Қосымша

ақпарат алу үшін Сымсыз желіде принтерді орнату бөлімін қараңыз

.

Орнатымнан кейін принтердің бағдарламалық құралын ашыңыз

. Қосымша ақпарат алу үшін

HP принтерінің бағдарламалық құралын ашыңыз (Windows) бөлімін қараңыз.

USB байланысын сымсыз желіге өзгерту (Windows)

Жалғастырмас бұрын Бастамас бұрын бөліміндегі тізімді қараңыз

.

1. Операциялық жүйеге қарай келесі əрекеттердің бірін орындаңыз:

KKWW

Сымсыз байланыс үшін принтерді орнату

81

background image

Windows 8.1: Бастау терезесінің сол жақ төменгі бұрышындағы төмен көрсеткіні
басып

, принтер атауын таңдаңыз да, Қызметтік бағдарламалар түймесін басыңыз.

Windows 8: Бастау терезесіндегі бос орынды тінтуірдің оң жағымен басып,
бағдарламалар жолағындағы Барлық бағдарламалар түймесін басып

, Қызметтік

бағдарламалар түймесін басыңыз

.

Windows XP, Windows Vista жəне Windows 7: Компьютердің жұмыс үстелінде Пуск

(Бастау) түймесін басыңыз, Все программы (Барлық бағдарламалар) белгішесін
таңдаңыз

, HP түймесін басып, принтердің қалтасын басыңыз.

2. Принтерді жəне бағдарламалық жасақтаманы орнату параметрін таңдаңыз.
3. Изменить USB-подключение принтера на беспроводное (Принтердің USB қосылысын

сымсыз қосылысына ауыстыру

) тармағын таңдаңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

USB режимінен сымсыз байланыс режиміне өзгерту жолы туралы қосымша ақпарат

алыңыз

. Қосымша ақпарат үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз. Бұл уақытта осы

веб

-сайт барлық тілде қолжетімді болмауы мүмкін.

Сымсыз байланысты

USB немесе Ethernet байланысына өзгерту(Windows)

Принтерге

USB немесе Ethernet кабелін жалғаңыз.

Сымсыз байланысты

USB немесе Ethernet байланысына өзгерту(OS X)

Принтерді басып шығару кезегіне қосыңыз

.

1. Жүйе параметрлері ашыңыз.
2. Операциялық жүйеге байланысты Print & Fax (Басып шығару, Факс), Print & Scan (Принтер,

Сканерлеу

) түймесін немесе Аппараттық құрал бөліміндегі Принтерлер жəне сканерлер

түймесін басыңыз

.

3. Сол жақтағы принтерлердің тізімінен төмендегі + түймесін басыңыз.
4. Анықталған принтерлер тізімінен принтерді таңдап, Қосутүймесін басыңыз.