HP Officejet Pro 6830 - Бастамас бұрын

background image

Бастамас бұрын

Келесі əрекеттер орындалғанын тексеріңіз

:

Принтер желіге

Ethernet кабелін пайдаланып қосылмаған.

Сымсыз желі орнатылған жəне дұрыс жұмыс істейді

.

Принтерді қолданатын принтер мен компьютерлер бірдей желіде

(бағыныңқы желіде).

Принтерге қосылу кезінде сымсыз желі атауын

(SSID) жəне сымсыз байланыс құпия сөзін

енгізу сұралуы мүмкін

:

Сымсыз желі атауы сымсыз желінің атауы болып табылады

.

Сымсыз байланыс құпия сөзі сіздің рұқсатынсыз басқа адамдардың сымсыз желіге
қ

осылуын болдырмайды

. Талап етілетін қауіпсіздік деңгейіне байланысты сымсыз желі

WPA құпия сөз тіркесін немесе WEP кілтін қолдануы мүмкін.

Сымсыз желіні орнатқаннан бастап желі атауы немесе қауіпсіздік құпия кілті өзгертілмеген
болса

, оларды сымсыз маршрутизатордың артынан немесе бүйірінен табуға болады.

Желі атауын немесе қауіпсіздік құпия сөзді таба алмасаңыз немесе осы мəліметтер есіңізде
қ

алмаса

, компьютермен немесе сымсыз маршрутизатор арқылы ұсынылған құжатты қараңыз.

80 8-тарау Желі орнату

KKWW

background image

Осы мəліметтерді əлі де таба алмасаңыз

, сымсыз желі əкімшісімен немесе желіні орнатқан

адаммен байланысыңыз

.