HP Officejet Pro 6830 - HP сымсыз тікелей байланысын пайдалану

background image

HP сымсыз тікелей байланысын пайдалану

Бұрыннан бар сымсыз желіге қосылмай

-ақ, HP сымсыз байланысы арқылы компьютерден,

смартфоннан

, планшеттен немесе сымсыз жұмыс істейтін құрылғыдан сымсыз түрде басып

шығара аласыз

.

HP сымсыз байланысы құрылғысын пайдалану нұсқаулықтары

Компьютеріңіздің немесе мобильді құрылғыңыздың қажетті бағдарламалық құралы бар
екенін тексеріңіз

:

Егер компьютер қолданып жатқан болсаңыз

, принтерге ұсынылған принтердің

бағдарламалық жасақтамасы орнатылғанын тексеріңіз

.

Егер

HP принтерінің бағдарламалық құралы компьютерге орнатылмаған болса, алдымен

HP сымсыз байланысын қосып, принтердің бағдарламалық құралын орнатыңыз. Принтердің
бағдарламалық құралы байланыс түрін сұраған кезде Сымсыз параметрін таңдаңыз

.

Егер мобильді құрылғы пайдаланып жатқан болсаңыз

, үйлесімді басып шығару

бағдарламасын орнатқаныңызды тексеріңіз

. Мобильді басып шығару туралы қосымша

ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз

www.hp.com/global/us/en/eprint/

mobile_printing_apps.html.

Принтерде

HP сымсыз байланысы қосылып тұрғанын жəне егер қажет болса, қауіпсіздіктің

қ

осылғандығын тексеріңіз

.

Барлығы бес компьютер мен мобильді құрылғы бір

HP сымсыз байланысы байланысын

пайдалана алады

.

Сондай

-ақ, принтер USB кабелін пайдаланатын компьютерге немесе сымсыз байланыс

арқылы желіге қосылып тұрғанда

HP сымсыз байланысы пайдалануға болады.

HP сымсыз байланысы интернетке компьютерді, мобильді құрылғыны немесе принтерді
қ

оса алмайды

.

84 8-тарау Желі орнату

KKWW

background image

HP сымсыз байланысын қосу

1. Принтердің басқару тақтасындағы

(HP сымсыз байланысы) түймесін басыңыз.

2. HP сымсыз байланысы үшін Қосулы түймесін түртіңіз.

КЕҢЕС: Егер

HP сымсыз тікелей байланысты үлкен қауіпсіздікпен қолдануды қаласаңыз

жəне компьютер немесе мобильді құрылғы

WPA2 шифрлауына қолдау көрсетсе, онда

қ

ауіпсіздікті қосу не ажырату үшін Қауіпсіздік түймесін түртіңіз

. Қосылған қауіпсіздікпен

тек құпия сөзі бар пайдаланушылар ғана принтерге сымсыз байланыса алады

. Қауіпсіздікті

ө

шірсеңіз

, принтердің сымсыз байланыс ауқымында орналасқан сымсыз байланысқан

құ

рылғысы бар кез келген адам принтерге қосыла алады

.

3. HP сымсыз байланысы атын көрсету үшін HP сымсыз байланыс атауы түймесін түртіңіз.
4. Егер қауіпсіздік қызметін қосқан болсаңыз, HP сымсыз байланысының құпия сөзін көрсету

ү

шін Қауіпсізік құпия сөзі түймесін түртіңіз

.

КЕҢЕС: Сондай

-ақ, енгізілген веб-серверден HP сымсыз тікелей байланысты қосуға болады.

EWS серверін пайдалану туралы қосымша ақпаратты Енгізілген веб-сервер (EWS) бөлімінен
қ

араңыз

.

Cымсыз жұмыс істейтін мобильді құрылғыдан басып шығару

Мобильді құрылғыңызға үйлесімді басып шығару бағдарламасын орнатқаныңызды тексеріңіз

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз

www.hp.com/global/us/en/eprint/

mobile_printing_apps.html.
1. Принтердегі HP сымсыз байланысы мүмкіндігі қосылғандығын тексеріңіз.
2. Мобильді құрылғыдағы Wi-Fi байланысын қосыңыз. Қосымша ақпаратты мобильді

құ

рылғымен бірге берілген құжаттан қараңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Мобильді құрылғыңыз

Wi-Fi байланысын қолдамаса, HP сымсыз байланысы

мүмкіндігін пайдалану мүмкін емес

.

3. Мобильді құрылғыдан жаңа желіге қосылыңыз. Əдетте жаңа сымсыз желі немесе қол

жеткізу нүктесіне қосылу үшін пайдаланылатын процесті пайдаланыңыз

. HP-Print-**-

Officejet Pro XXXX ретінде көрсетілген сызмсыз желілердің тізімінен HP сымсыз
байланысы атауын таңдаңыз

(** белгісі - принтерді анықтайтын бірегей таңбалар жəне

ХХХХ

- принтерде орналасқан принтер моделі).

Егер

HP сымсыз байланысы мүмкіндігі қауіпсіздікпен қосылған болса, онда ұсынылған

кезде құпия сөзді енгізіңіз

.

4. Құжатты басып шығарыңыз.

Сымсыз жұмыс істейтін компьютерден басып шығару

(Windows)

1. Принтердегі HP сымсыз байланысы мүмкіндігі қосылғандығын тексеріңіз.
2. Компьютердің Wi-Fi байланысын қосыңыз. Қосымша ақпаратты компьютерде берілген

құ

жаттан қараңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Компьютеріңіз

Wi-Fi байланысын қолдамайтын болса, HP сымсыз байланысы

мүмкіндігін пайдалану мүмкін емес

.

3. Компьютерден жаңа желіге қосылыңыз. Əдетте жаңа сымсыз желі немесе қол жеткізу

нүктесіне қосылуға пайдаланылатын процесті пайдаланыңыз

. HP-Print-**-Officejet Pro XXXX

ретінде көрсетілген сызмсыз желілердің тізімінен

HP сымсыз байланысы атауын таңдаңыз

KKWW

HP сымсыз тікелей байланысын пайдалану 85

background image

(** белгісі - принтерді анықтайтын бірегей таңбалар жəне ХХХХ - принтерде орналасқан
принтер моделі

).

Егер

HP сымсыз байланысы мүмкіндігі қауіпсіздікпен қосылған болса, онда ұсынылған

кезде құпия сөзді енгізіңіз

.

4. Егер принтер орнатылып сымсыз желі арқылы компьютерге қосылған болса, 5 қадамға

ө

тіңіз

. Егер принтер орнатылып компьютерге USB кабелі арқылы қосылған болса, HP HP

сымсыз байланысы қосылымын пайдаланатын принтер бағдарламалық құралы орнату үшін
төмендегі қадамдарды орындаңыз

.

а.

Операциялық жүйеге қарай келесі əрекеттердің бірін орындаңыз

:

Windows 8.1: Бастау терезесінің сол жақ төменгі бұрышындағы төмен көрсеткіні
басып

, принтер атауын таңдаңыз да, Қызметтік бағдарламалар түймесін

басыңыз

.

Windows 8: Бастау терезесіндегі бос орынды тінтуірдің оң жағымен басып,
бағдарламалар жолағындағы Барлық бағдарламалар түймесін басып

, Қызметтік

бағдарламалар түймесін басыңыз

.

Windows 7, Windows Vista жəне Windows XP: Компьютердің жұмыс үстелінде
Пуск

(Бастау) түймесін басыңыз, Все программы (Барлық бағдарламалар)

белгішесін таңдаңыз

, HP түймесін басып, принтердің қалтасын басыңыз.

ə

.

Настройка принтера и установка ПО

(Принтер параметрі жəне бағдарламалық

құ

рылғыны орнату

) түймесін басып, Подключить новый принтер (Жаңа принтер қосу)

тармағын таңдаңыз

.

б.

Параметры подключения

(Байланыс параметрлері) бағдарламалық жасақтама

экраны пайда болған кезде Беспроводной

(Сымсыз) параметрін таңдаңыз.

Анықталған принтерлердің тізімінен НР принтерінің бағдарламалық құралын
таңдаңыз

.

в.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз

.

5. Құжатты басып шығарыңыз.

Сымсыз жұмыс істейтін компьютерден басып шығару

(OS X)

1. Принтердегі HP сымсыз байланысы мүмкіндігі қосылғандығын тексеріңіз.
2. Компьютердегі Wi-Fi желісін қосыңыз.

Қ

осымша ақпаратты

Apple компаниясы берген құжаттан қараңыз.

3. Wi-Fi белгішесін басып, HP сымсыз байланысы атауын таңдаңыз, мысалы, HP-Print-**-

Officejet Pro XXXX (** – принтерді анықтайтын бірегей таңбалар жəне ХХХХ - принтерде
орналасқан принтер моделі

).

Егер

HP сымсыз байланысы мүмкіндігі қауіпсіздікпен қосылған болса, онда ұсынылған

кезде құпия сөзді енгізіңіз

.

4. Принтерді қосыңыз.

а.

Жүйе параметрлері ашыңыз

.

ə

.

Операциялық жүйеге байланысты

Print & Fax (Басып шығару, Факс), Print & Scan

(Принтер, Сканерлеу) түймесін немесе Аппараттық құрал бөліміндегі Принтерлер
жəне сканерлер
түймесін басыңыз

.

86 8-тарау Желі орнату

KKWW

background image

б.

Сол жақтағы принтерлердің тізімінен төмендегі

+ түймесін басыңыз.

в.

Бүлінген принтерлер тізімінен принтерді таңдаңыз

, (“Bonjour” сөзі принтер атауының

жанындағы оң жақ бағанында тізімде берілген

), жəне Прибавить (Қосу) пəрменін

басыңыз

.

HP сымсыз байланысының ақауын онлайн режимінде жою немесе HP сымсыз байланысын

орнату туралы қосымша ақпара алу үшін

Осы жерді басыңыз. Бұл уақытта осы веб-сайт

барлық тілде қолжетімді болмауы мүмкін

.

KKWW

HP сымсыз тікелей байланысын пайдалану 87

background image

9