HP Officejet Pro 6830 - Жұмысқа кіріскенде

background image

Жұмысқа кіріскенде

Бұл нұсқаулық принтерді қолдану жəне ақауларды шешу жолы туралы толық деректерді береді

.

Қ

ол жетімділік

HP EcoSolutions (HP жəне қоршаған орта)

Принтер бөліктерін түсіну

Принтер басқару тақтасын қолдану

Қ

ағаз негіздері

Қ

ағазды салу

Сканер əйнегіне түпнұсқаны салу

Құ

жатты беретін құралға түпнұсқаны салу

USB флэш-жад құрылғысын салу

Принтерді жаңарту

HP принтерінің бағдарламалық құралын ашыңыз (Windows)

Принтерді өшіру

Қ