HP Officejet Pro 6830 - Принтерді жаңарту

background image

Принтерді жаңарту

HP компаниясы əрқашан өз принтерлерінің жұмысын жетілдіру жəне сізге ең соңғы
мүмкіндіктерді беру үшін жұмыс істеуде

.

Ə

депкі бойынша

, принтер қосылған желіге жəне веб қызметтеріне жалғанған болса, принтер

жаңартуларды автоматты түрде тексереді

.

18 2-тарау Жұмысқа кіріскенде

KKWW

background image

Принтердің басқару тақтасын пайдалану арқылы принтерді жаңарту

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Принтерге күтім жасау түймесін түртіңіз.
3. Принтерді жаңарту түймесін түртіңіз.

Принтердің жаңартуларды автоматты түрде тексеруін қосу

ЕСКЕРТПЕ: Автоматты жаңарту мүмкіндігінің əдепкі параметрі – Қосулы

.

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен (HP ePrint) түймесін басыңыз.

2. OK түймесін түртіңіз.
3. Параметрлер түймесін, одан кейін Принтерді жаңарту басыңыз.
4. Автожаңарту түймесін, одан кейін Қосулы басыңыз.

Енгізілген веб

-серверді (EWS) пайдалану арқылы принтерді жаңарту

1. Енгізілген веб-серверді (EWS) ашыңыз.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Енгізілген веб

-сервер (EWS) бөлімін қараңыз.

2. Құралдар қойындысын басыңыз.
3. Принтер жаңартулары бөлімінде Алдын ала орнатылған бағдарламалардың

жаңартулары түймесін басып

, экрандағы нұсқауларға сүйеніңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Принтерді жаңарту қол жетімді болса

, принтер жаңартуларды жүктейді жəне

орнатады

, кейінірек қайта бастаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Прокси

-параметрлеріне нұсқау берілсе жəне желіңіз прокси параметрлерін

пайдаланса

, прокси-серверлерді орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Қосымша

ақпарат алу үшін желі əкімшісімен немесе желіні орнатқан адаммен байланысыңыз

.

HP принтерінің бағдарламалық құралын ашыңыз

(Windows)

HP принтердің бағдарламалық құралы орнатылғаннан кейін операциялық жүйеңізге
байланысты келесі əрекеттердің бірін орындаңыз

:

Windows 8.1: Бастау терезесінің сол жақ төменгі бұрышындағы төмен көрсеткіні басып,
принтер атауын таңдаңыз

.

Windows 8: Бастау терезесіндегі бос орынды тінтуірдің оң жағымен басып, бардарламалар
жолағындағы Барлық бағдарламалар түймесін басып

, принтер атауын таңдаңыз.

Windows XP, Windows Vista жəне Windows 7: Компьютердің жұмыс үстелінен Пуск (Бастау)
түймесін басып

, Все программы (Барлық бағдарламалар) тармағын таңдап, НР түймесін

басыңыз

, содан соң принтерге арналған қалтаны басып, принтер атауы бар белгішені

таңдаңыз

.

KKWW