HP Officejet Pro 6830 - Принтерді өшіру

background image

Принтерді өшіру

Принтердің алдыңғы сол жақ бөлігінде орналасқан

(Қуат түймесі) түймесін басу арқылы

принтерді өшіріңіз

. Қуат шамы принтер өшіріліп жатқанда жыпылықтайды. Қуат сымын

ажыратпас бұрын немесе

ұзартқышты өшірмес бұрын қуат шамының өшіркенін күтіңіз.

ЕСКЕРТУ: Принтерді дұрыс өшірмесеңіз

, басып шығаратын каретканың дұрыс орнына

қ

айтарылмауы

, сия картридждеріне жəне басып шығару сапасына əсер етуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Сия картридждері жоқ кезде принтерді қосуға болмайды

. HP компаниясы басып

шығару мəселелері мен қалған картриджден сияны артық пайдалану немесе сияға зақым келу
ықтималдығының алдын алу мүмкін болған кезде қалған барлық кардридждерді жылдам
ауыстыруды ұсынады

.

20 2-тарау Жұмысқа кіріскенде

KKWW

background image

3