HP Officejet Pro 6830 - Принтердің параметрлерін өзгерту

background image

Принтердің параметрлерін өзгерту

Осы басқару тақтасын принтердің функциясына жəне параметрлерін

, принтер есептерін немесе

принтер туралы анықтама алу үшін пайдаланыңыз

.

KKWW

Принтер басқару тақтасын қолдану

7

background image

КЕҢЕС: Егер принтер компьютерге қосылған болса

, сонымен қатар компьютерде қол жетімді

HP принтер бағдарламалық құралы (Windows), HP утилитасы (OS X) немесе ендірілген веб-
сервер

(EWS) сияқты бағдарламалық құралдарды пайдаланып принтердің параметрлерін

ө

згертуге болады

.

Бұл құралдар туралы қосымша ақпарат алу үшін Принтердің басқару құралдары бөлімін
қ

араңыз

.

Функция үшін параметрлерді өзгерту

Басқару тақтасының дисплейіндегі Главная

(Басты) экраны принтер үшін қол жетімді

режимдерді көрсетеді

.

1. Басқару тақтасының дисплейінен экранды саусағыңызбен түртіп, оның бойымен

сырғытыңыз

, содан соң қажетті функцияны таңдау үшін белгішені басыңыз.

2. Функция таңдағаннан кейін қол жетімді параметрлерін басып жəне оның бойымен

сырғытыңыз

, содан соң өзгерткіңіз келген параметрді басыңыз.

3. Параметрлерді өзгерту үшін басқару тақтасы дисплейіндегі ескертулерді орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Главная

(Басты) экранға қайту үшін (Главная (Басты)) басыңыз.

Принтердің параметрлерін өзгерту

Принтер параметрлерін немесе принтердің есептерін өзгерту үшін Орнату мəзірі экранында
қ

ол жетімді параметрлерді пайдаланыңыз

:

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Басып, экрандар бойынша сырғытыңыз.
3. Экрандарды немесе параметрлерді таңдау үшін экран элементтерін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Главная

(Басты) экранға қайту үшін (Главная (Басты)) басыңыз.

Қ