HP Officejet Pro 6830 - Алдыңғы көрініс

background image

Алдыңғы көрініс

1

Құ

жатты беретін құрал

2

Сканер əйнегі

3

Алдыңғы əмбебап реттік шина

(USB) порты

4

Қ

уат түймесі

5

Шығару науасы

6

Кіріс науасы

7

Шығыс науасының ұзартқышы

8

Басқару тақтасының дисплейі

9

Басқару тақтасы

4

2-тарау Жұмысқа кіріскенде

KKWW

background image

10

Құ

жатты беруші науа

11

Құ

жатты беретін құралдың қағаз еніне арналған бағыттауыштары