HP Officejet Pro 6830 - Сканер әйнегіне түпнұсқаны салу

background image

Сканер əйнегіне түпнұсқаны салу

Сканер əйнегіне салу арқылы түпнұсқаларды көшіруге

, сканерлеуге немесе факспен жіберуге

болады

.

16 2-тарау Жұмысқа кіріскенде

KKWW

background image

ЕСКЕРТПЕ: Көптеген арнайы мүмкіндіктер сканер əйнегі мен қақпақ беті таза болмаса дұрыс
жұмыс істемейді

. Қосымша ақпарат алу үшін Принтерге күтім жасау бөлімін қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Принтердегі қақпақты көтермес бұрын құжатты салу науасындағы барлық
түпнұсқаларды алып тастаңыз

.

Сканер əйнегіне түпнұсқаны салу

1. Сканер қақпағын көтеріңіз.
2. Түпнұсқаның баспы шығарылатын бетін төмен қаратып келесі нұсқауларда көрсетілгендей

салыңыз

.

КЕҢЕС: Түпнұсқаны салу туралы қосымша анықтама алу үшін

, əйнектің шетіндегі ойылған

нұсқауларды қараңыз

.

3. Қақпақты жабыңыз.

Құ

жатты беретін құралға түпнұсқаны салу

Құ

жатты беретін құралға құжатты салу арқылы оны көшіруге

, сканерлеуге немесе факспен

жіберуге болады

.

Құ

жатты беру құралы қарапайым

A4-, Letter- немесе стандартты өлшемдегі қағаздың көп

дегенде

35 парағын ұстайды.

ЕСКЕРТУ: Құжатты беретін құралға фотосуреттерді салмаңыз

; бұл фотосуреттердің

зақымдануына əкелуі мүмкін

. Құжатты беретін құрал қолдайтын қағазды ғана пайдаланыңыз.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Қағазды таңдауға жəне пайдалануға арналған кеңестер бөлімін

қ

араңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Бетке сəйкестендіру көшіру мүмкіндігі сияқты кейбір мүмкіндіктер құжатты
беретін құралға түпнұсқаны салған кезде жұмыс істемейді

. Осы мүмкіндіктер жұмыс істеу үшін

сканер əйнегіне түпнұсаларды салыңыз

.

Құ