HP Officejet Pro 6830 - Қағазды салу

background image

Медиа құралын жүктеу туралы қосымша ақпаратты Құжатты беретін құралға түпнұсқаны салу
немесе Қағазды салу бөлімінен қараңыз

.

Қ

ағазды салу

Стандартты қағазды салу үшін

:

1. Шығыс науасын көтеріңіз.

KKWW

Қ

ағазды салу

11

background image

2. Шығыс науасын ұзарту үшін оны тартыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Стандартты өлшемдегі қағазды салу үшін сұр түймені

(кіріс науасының

алдыңғы сол жақ бөлігінде

) оңға қарай жылжытып, науаның алдыңғы бөлігін төмен

түсіріңіз

.

3. Қағаз енін бағыттауыштарын мүмкіндігінше алыс жылжытыңыз.
4. Қағазды басып шығарылатын бетін төмен қаратып науаның ортасына салыңыз.

Қ

ағаз дестесі кіріс науасының төменгі бөлігіндегі тиісті қағаз өлшеміне арналған

сызықтармен тураланғанын жəне науаның қапталындағы десте биіктігінің белгісінен
аспайтындығын тексеріңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Принтер басып шығарып жатқанда қағазды салмаңыз

.

12 2-тарау Жұмысқа кіріскенде

KKWW

background image

5. Қағаз жинағының шетіне тигенше науаға қағаз енін бағыттауыштарын жылжытыңыз, содан

соң науаны жабыңыз

.

6. Мультимедиа түрін өзгертсеңіз, қағаз параметрін өзгертуді немесе бұрын салынған

қ

ағазды ауыстырсаңыз

, параметрді сақтауды сұрайтын хабар басқару тақтасының

дисплейінде пайда болады

.

7. Шығыс науаны ұзартқышын шығарыңыз.

Хатқалтаны салу

1. Шығыс науасын көтеріңіз.

KKWW

Қ

ағазды салу

13

background image

2. Шығыс науасын ұзарту үшін оны тартыңыз.

3. Хатқалтаның басылып шығарылатын шағын төмен қаратып жəне сызбаға сай салыңыз.

Қ

ағаз дестесі кіріс науасының төменгі бөлігіндегі тиісті қағаз өлшеміне арналған

сызықтармен тураланғанын жəне науаның қапталындағы десте биіктігінің белгісінен
аспайтындығын тексеріңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Принтер басып шығарып жатқанда хатқалталарды салмаңыз

.

4. Хатқалталар жинағының шетіне тигенше науаға қағаз енін бағыттауыштарын жылжытыңыз,

содан соң науаны салыңыз

.

5. Мультимедиа түрін өзгертсеңіз, қағаз параметрін өзгертуді немесе бұрын салынған

қ

ағазды ауыстырсаңыз

, параметрді сақтауды сұрайтын хабар басқару тақтасының

дисплейінде пайда болады

.

14 2-тарау Жұмысқа кіріскенде

KKWW

background image

6. Шығыс науаны ұзартқышын шығарыңыз.

Карталар мен фотосурет қағазын салу

1. Шығыс науасын көтеріңіз.

2. Шығыс науасын ұзарту үшін оны тартыңыз.

KKWW

Қ

ағазды салу

15

background image

3. Қағазды басып шығарылатын бетін төмен қаратып науаның ортасына салыңыз.

Қ

ағаз дестесі кіріс науасының төменгі бөлігіндегі тиісті қағаз өлшеміне арналған

сызықтармен тураланғанын жəне науаның қапталындағы десте биіктігінің белгісінен
аспайтындығын тексеріңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Принтер басып шығарып жатқанда қағазды салмаңыз

.

4. Қағаз жинағының шетіне тигенше науаға қағаз енін бағыттауыштарын жылжытыңыз, содан

соң науаны жабыңыз

.

5. Мультимедиа түрін өзгертсеңіз, қағаз параметрін өзгертуді немесе бұрын салынған

қ

ағазды ауыстырсаңыз

, параметрді сақтауды сұрайтын хабар басқару тақтасының

дисплейінде пайда болады

.

6. Шығыс науаны ұзартқышын шығарыңыз.