HP Officejet Pro 6830 - Басып шығару үшін ұсынылатын қағаздар

background image

Басып шығару үшін ұсынылатын қағаздар

Ең жақсы басып шығару сапасын қаласаңыз

, HP корпорациясы басып шығарылатын жоба түрі

ү

шін арнайы жасалған НР қағаздарын пайдалануды ұсынады

.

Елге

/аймаққа байланысты осы қағаздардың кейбірі қол жетімсіз болады.

Фотосурет басып шығару

HP Premium Plus фотоқағазы
HP Premium Plus фотосурет қағазы ең жақсы фотосуреттеріңізге арналған HP жоғары
сапалы фотосурет қағазы болып табылады

. HP Premium Plus фотосурет қағазы арқылы

жылдам кебетін əдемі фотосуреттерді басып шығаруға болады

, сондықтан, оларды дереу

принтер арқылы ортақ пайдалануға болады

. Ол бірнеше өлшемдерде, сондай-ақ A4, 8,5 x

11 дюйм, 4 x 6 дюйм (10 x 15 см), 5 x 7 дюйм (13 x 18 см) жəне 11 x 17 дюйм (A3)
ө

лшемдерінде жəне екі өңді

: жылтыр немесе ашық жылтыр (жартылай жылтыр) күйде қол

жетімді болады

. Кадрлеу, көрсету немесе ең жақсы фотосуреттеріңізді сыйлыққа беру

жəне арнайы фотосурет жобалары үшін тамаша сəйкес келеді

. HP Premium Plus фото

қ

ағазы кəсіби сапа мен ұзақтыққа ие қосымша нəтижелерді жеткізеді

.

HP жетілдірілген фотосурет қағазы

Бұл қалың фотоқағазы сияны жақпастан оңай қолдануға арналған жылдам кептіргіш
мүмкіндікті береді

. Ол суға, ласқа, саусақ іздеріне жəне ылғалдыққа қарсы тұрады. Басып

шығарылған фотосуреттерде сақталған өңделген фотосуреттермен салыстыруға болатын
көрініс жəне сезім болады

. Ол бірнеше өлшемде қол жетімді, оның ішінде A4, 8,5 x 11

дюйм

, 10 x 15 см (4 x 6 дюйм), 13 x 18 см (5 x 7 дюйм), жəне екі өңді: жылтыр немесе

жартылай жылтыр

(жылтыр күңгірт). Ол құжаттарды ұзақ уақытқа сақтау үшін құрамында

қ

ышқылды қамтымайды

.

HP күнделікті фотосурет қағазы

Күнделікті фотосуреттерді басып шығаруға арналған қағаздарды қолдану арқылы төмен
бағадағы күнделікті түсті суреттерді басып шығарыңыз

. Бұл қол жетімді жəне фотосурет

қ

ағазы оңай ұстау үшін жылдам кебеді

. Бұл қағазды кез келген ағындық принтермен

қ

олданған кезде анық

, айқын суреттер алыңыз. Ол бірнеше өлшемде жылтыр өңінде қол

жетімді

, A4, 8,5 x 11 дюйм жəне 10 x 15 см (4 x 6 дюйм) өлшемдерін қамтиды. Ол

құ

жаттарды ұзақ уақытқа сақтау үшін құрамында қышқылды қамтымайды

.

HP компаниясының фотосуреттерге арналған жиынтықтары

НР корпорациясының фотосуреттерге арналған жиынтықтары уақытыңызды үнемдеу жəне
НР принтерімен фотосуреттерді лабораториялық сапада

, ықтимал басып шығаруға

арналған болжамдарды алу үшін бастапқы

HP сия картридждері мен HP жетілдірілген

фотосурет қағазын ыңғайлы жинақтайды

. Бастапқы HP сиялары мен HP жетілдірілген

фотосурет қағазы бірге жұмыс істеу үшін жасалған

, осылай фотосуреттер əрбір басып

шығарған сайын ұзақ сақталатын жəне ашық болады

. Бүкіл демалыс ' кезіндегі

фотосуреттерді жəне көптеген ортақ пайдаланылатын фотосуреттерді басып шығару үшін
ө

те тиімді

.

KKWW

Қ

ағаз негіздері

9

background image

Іскери құжаттар

HP жоғары сапалы көрсетілім қағазы, 120 г күңгірт

Бұл

- көрсетілімді, ұсыныстарды, есептерді жəне ақпараттық бюллетеньдерді басып

шығаруға жақсы таңдау болатын екі жағы бірдей өте күңгірт қағаз

. Ол əсерлі көрініс үшін

тығыз болып табылады

.

HP Brochure Paper 180g жылтыр қағазы немесе HP Professional Paper 180 жылтыр
қ

ағазы

Бұл қағаздар екі жағын да қолдану үшін екі жағы бірдей жылтыр болады

. Есептердің

мұқаба беттері

, арнайы көрмелер, брошюралар, жарнамалық материалдар жəне

күнтізбелер үшін жаңа фотосуретті шығарылым мен іскери сызбаларға арналған тамаша
таңдау

.

HP Brochure Paper 180g күңгірт қағазы немесе HP Professional Paper 180 күңгірт қағзы

Бұл қағаздар екі жағын да қолдану үшін екі жағы бірдей күңгірт болады

. Есептердің

мұқаба беттері

, арнайы көрмелер, брошюралар, жарнамалық материалдар жəне

күнтізбелер үшін жаңа фотосуретті шығарылым мен іскери сызбаларға арналған тамаша
таңдау

.

Күнделікті басып шығару

Күнделікті басып шығаруға қолданылатын

ColorLok технологиясы үшін берілген барлық

қ

ағаздар анықтығын жоғалтпайтын

, жиегінде қара дақ қалмайтын жəне ашық түсті болып

табылады

.

HP ашық ақ түсті ағындық басып шығаруға арналған қағазы
HP ашық ақ түсті ағындық басып шығаруға арналған қағазы жоғары контрасттағы түстерді
жəне анық мəтінді береді

. Бұл жаршылар, есептер жəне үнпарақтар үшін тамаша болатын,

сəуледе келесі беті көрінбейтін

, екі жағында да бояуды қолдануға болатын жеткілікті

күңгірт қағаз

.

HP басып шығару қағазы
HP басып шығару қағазы жоғары сападағы көп функциялы қағаз болып табылады. Ол
қ

алыпты көп мақсаттағы немесе көшірме қағазында құжаттарды басып шығаруға қарағанда

анығырақ көрінетін жəне сезілетін құжаттарды шығарады

. Ол құжаттарды ұзақ уақытқа

сақтау үшін құрамында қышқылды қамтымайды

.

HP кеңсе қағазы
HP басып шығару қағазы жоғары сападағы көп функциялы қағаз болып табылады. Бұл
көшірмелер

, жоба жазбалар, баяндалар жəне басқа күнделікті құжаттар үшін ыңғайлы

болып табылады

. Ол құжаттарды ұзақ уақытқа сақтау үшін құрамында қышқылды

қ

амтымайды

.

HP кеңседе қолдануға арналған қайта өңделген қағазы
HP кеңседе қолдануға арналған қайта өңделген қағазы 30% қайта өңделген талшықтан
тұратын жоғары сапалы көп функциялы қағаз болып табылады

.