HP Officejet Pro 6830 - Қол жетімділік

background image

ол жетімділік

Принтер қабілеттері төмен адамдардың қолдануы үшін

көптеген мүмкіндіктерді береді.

Көру

Принтермен бірге берілген

HP бағдарламалық құралы көру қабілеті зақымдалған немесе

нашарлаған пайдаланушылар үшін қол жетімді немесе оны бағдарламалық жүйелерге кіру
параметрлері мен мүмкіндіктері арқылы қолдануға болады

. Сондай-ақ, бағдарламалық құрал

экранда оқу

, көзі көрмейтін адамдар үшін басу жəне сөйлеу деректерін мəтінге айналдыратын

бағдарламалар сияқты ең жоғары сауықтыру техникаларына қолдау көрсетеді

. Түсті ажыратып

білмейтін пайдаланушылар үшін

HP бағдарламалық құралында қолданылатын түспен

белгіленген түймешіктер мен қойындыларда сəйкес əрекетті беретін қарапайым мəтін немесе
белгіше жапсырмалары болады

.

Қ

озғалу

Қ

озғалу қабілеттері төмен пайдаланушылар үшін

HP бағдарламалық құралының функцияларын

пернетақта пəрмендері арқылы орындауға болады

. Сондай-ақ, HP бағдарламалық құралы

жабыспалы пернелер

, қосу пернелері, сүзгі пернелері жəне тінтуір пернелері сияқты Windows

жүйесін қолдану параметрлеріне қолдау көрсетеді

. Күші жəне қол жеткізу мүмкіндігі шектеулі

адамдар да принтер есіктерін

, түймелерін, қағаз науаларын жəне қағазды бағыттауыштарды

қ

олдана алады

.

Қ

олдау

Принтердің арнайы мүмкіндіктері жəне

HP компаниясының арнайы мүмкіндіктерге қатысты

шешімдері туралы толық деректерді алу үшін

HP компаниясының www.hp.com/accessibility веб-

сайтына өтіңіз

.

2

2-тарау Жұмысқа кіріскенде

KKWW

background image

Mac OS X құрылғысын бойынша кіру туралы ақпаратты Apple компаниясының www.apple.com/

accessibility веб-сайтынан қараңыз.

HP EcoSolutions (HP жəне қоршаған орта)

Hewlett-Packard корпорациясы үйіңізде немесе кеңседе басып шығару орталарын
оңтайландыруге жəне жауапкершілікпен басып шығаруға мүмкіндік беру үшін жұмыс істейді

.

HP компаниясы өндіру процестері барысында қоршаған ортамен жұмысты жоспарлау бойынша
толық ақпарат алу үшін Қоршаған орта өнімін ұйымдастыру бағдарламасы бөлімін қараңыз

. HP

компаниясының қоршаған ортаға қатысты бастамалары туралы қосымша ақпарат алу үшін

www.hp.com/ecosolutions сайтына кіріңіз.

Қ

уатты басқару

Басып шығару жабдықтарын оңтайландыру

Қ

уатты басқару

Электр қуатын үнемдеу үшін принтер келесі мүмкіндіктермен бірге беріледі

:

Күту режимі

Күту режимінде қуат аз тұтынылады

. Белсенді емес күйде 5 минут болғаннан кейін қуатты аз

тұтыну режиміне өтеді

.

Принтер ұйқы режиміне өтпес бұрын белсенді емес кезеңін өзгерту үшін

:

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен

түймесін басыңыз

.

2. Ұйқы режимі түймесін түртіп, қажетті опцияны басыңыз.

Кесте қосулы жəне өшірулі

Принтерді таңдалған күндерде автоматты түрде қосу немесе өшіру үшін осы мүмкіндікті
пайдаланыңыз

. Мысалы, принтерді сағат таңғы 8-де қосу жəне кешкі сағат 8-де өшіру уақыт

аралығын дүйсенбіден жұмаға дейінгі аралықта жоспарлауға болады

. Осылай түнгі аралықта

жəне демалыстарда энергияны үнемдеуге болады

.

Қ

осу жəне өшіру үшін күн мен уақытты жоспарлау

:

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен

түймесін басыңыз

.

2. Принтерді қосу/өшіру уақытын жоспарлау түймесін басыңыз.
3. Қажетті опцияны түртіп, принтер қосылатын жəне өшірілетін күн мен уақытты орнату үшін

экрандағы хабарларға сүйеніңіз

.

ЕСКЕРТУ: Өшіруді жоспарлау немесе

(Қуат түймесі) арқылы принтерді əрқашан дұрыстап

ө

шіріңіз

.

Принтерді дұрыс өшірмесеңіз

, басып шығаратын каретканың дұрыс орнына қайтарылмауы, сия

картридждеріне жəне басып шығару сапасындағы ақауларға əкелуі мүмкін

.

Басып шығару жабдықтарын оңтайландыру

Сия жəне қағаз сияқты басып шығару жабдықтарын оңтайландыру үшін келесі əрекеттерді
орындаңыз

:

KKWW