HP Officejet Pro 6830 - Басып шығару жабдықтарын оңтайландыру

background image

Басып шығару жабдықтарын оңтайландыру

Сия жəне қағаз сияқты басып шығару жабдықтарын оңтайландыру үшін келесі əрекеттерді
орындаңыз

:

KKWW

HP EcoSolutions (HP жəне қоршаған орта)

3

background image

Пайдаланылған түпнұсқалық

HP сиялы картридждерін HP Planet серіктестері арқылы

қ

айта пайдаланыңыз

. Қосымша ақпарат алу үшін www.hp.com/recycle сайтына кіріңіз.

Қ

ағаздың екі жағында басып шығару арқылы қағазды қолдануды оңтайландырыңыз

.

HP Smart басып шығарумен веб-мазмұнын басып шығарғанда сия мен қағазды сақтаңыз.
Қ

осымша ақпарат алу үшін

www.hp.com/recycle сайтына кіріңіз.

Принтер драйверіндегі басып шығару сапасын жоба жазба парамтеріне өзгертіңіз

. Жоба

жазба параметрі сияны азырақ қолданады

.

Басып шығару механизмін шамадан тыс тазартпаңыз

. Бұл сияны құртып, картридждерді

қ

олдану мерзімін қысқартады

.