HP Officejet Pro 6830 - Сканерлеу

background image

Сканерлеу

Құ

жаттарды

, фотосуреттерді жəне басқа да қағаз түрлерін сканерлеуге жəне оларды

компьютер немесе электрондық хабар алушысы секілді тағайындалған əр түрлі орындарға
жіберуге болады

.

Құ

жаттарды

HP принтерінің бағдарламалық құралымен сканерлеген кезде іздеуге жəне

өң

деуге болатын пішімде сканерлеуге болады

.

Жиексіз түпнұсқаны сканерлеу кезінде құжатты беретін құралын емес

, сканер əйнегін

пайдаланыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Кейбір сканерлеу функциялары

HP бағдарламалық құралын орнатқаннан кейін

ғ

ана қол жетімді болады

.

КЕҢЕС: Құжаттарды сканерлеу кезінде ақаулар туындаса

, Сканерлеу ақауларын шешу бөлімін

қ

араңыз

.

Компьютерге сканерлеу

Жад құрылғысына

сканерлеу

Электрондық поштаға сканерлеу

Веб

-сканерлеу көмегімен сканерлеу

Құ

жаттарды өңделетін мəтін ретінде сканерлеу