HP Officejet Pro 6830 - Веб-сканерлеу көмегімен сканерлеу

background image

-сканерлеу көмегімен сканерлеу

Интернетте сканерлеу

веб-браузер арқылы компьютерге принтерден фотосуреттерді жəне

құ

жаттарды сканерлеуге мүмкіндік беретін енгізілген веб

-сервердің мүмкіндігі болып

табылады

.

Бұл мүмкіндік компьютерде принтер бағдарламалық құралын орнатпағанда да қол жетімді
болады

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Енгізілген веб

-сервер (EWS) бөлімін қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Əдепкіше интернетте сканерлеу мүмкіндігі өшірулі болады

. Осы мүмкіндікті

енгізілген веб

-серверден қосуға болады.

EWS серверіндегі Интернетте сканерлеуді ашу мүмкін болмаса, желі əкімшісі оны ажыратқан
болуы мүмкін

. Қосымша ақпарат алу үшін желі əкімшісімен немесе желі орнатқан маманмен

байланысыңыз

.

Веб

-сканерлеуді қосу

1. Енгізілген веб-серверді (EWS) ашыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Енгізілген веб-сервер

(EWS) бөлімін қараңыз.

2. Параметрлер қойындысын басыңыз.
3. Қауіпсіздік бөлімінде Əкімші параметрлері түймесін басыңыз.
4. Интернетте сканерлеу мүмкіндігін қосу үшін Интернетте сканерлеу параметрін таңдаңыз.
5. Қолдану түймесін басып, OK түймесін басыңыз.

Интернетте сканерлеуді пайдаланып сканерлеу

Интернетте сканерлеу мүмкіндігі арқылы сканерлеу негізгі сканерлеу опцияларын ұсынады

.

Қ

осымша сканерлеу опцияларын немесе функционалдылығын алу үшін

HP принтерінің

бағдарламалық құралынан сканерлеңіз

.

42 4-тарау Көшіру жəне сканерлеу

KKWW

background image

1. Түпнұсқаның басып шығарылатын бетін сканердің əйнегіне төмен қаратып немесе құжатты

беретін құралға жоғары қаратып салыңыз

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Сканер əйнегіне түпнұсқаны салу немесе Құжатты беретін

құ

ралға түпнұсқаны салу бөлімін қараңыз

.

2. Енгізілген веб-серверді (EWS) ашыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Енгізілген веб-сервер

(EWS) бөлімін қараңыз.

3. Сканерлеу қойындысын басыңыз.
4. Сол жақ тақтадағыВеб-сканерлеу түймесін басып, параметрлерді өзгертіңіз де,

Сканерлеуді бастау түймесін басыңыз

.

КЕҢЕС: Құжаттарды өңделетін мəтін ретінде сканерлеу үшін принтермен бірге қамтылған

HP

бағдарламалық құралын орнату қажет

. Қосымша ақпарат алу үшін Құжаттарды өңделетін мəтін

ретінде сканерлеу бөлімін қараңыз

.

Құ

жаттарды өңделетін мəтін ретінде сканерлеу

Құ

жаттарды сканерлеген кезде

, іздеуге, көшіруге, қоюға жəне өңдеуге болатын пішімге

құ

жаттарды сканерлеу үшін

HP бағдарламалық құралын қолдана аласыз. Бұл хаттарды, газет

мақалаларын жəне көптеген басқа құжаттарды өңдеуге мүмкіндік береді

.

Құ

жаттарды өңделетін мəтін ретінде сканерлеу

Құ

жаттарды өңделетін мəтін ретінде сканерлеуге арналған нұсқаулар

Құ