HP Officejet Pro 6830 - Жад құрылғысына сканерлеу

background image

жад құрылғысына сканерлеу

1. Түпнұсқаның басып шығарылатын бетін сканердің əйнегіне төмен қаратып немесе құжатты

беретін құралға жоғары қаратып салыңыз

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Сканер əйнегіне түпнұсқаны салу немесе Құжатты беретін

құ

ралға түпнұсқаны салу бөлімін қараңыз

.

2. USB жад картасын салыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін USB флэш-жад құрылғысын салу

бөлімін қараңыз

.

3. Сканерлеу түймесін басып, Устройство памяти (Жад құрылғысы) тармағын таңдаңыз.
4. Қажет болғанда, сканерлеу параметрлеріне өзгертулер енгізіңіз.
5. Сканерлеуді бастау басыңыз.