HP Officejet Pro 6830 - Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін пайдалану

background image

Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін пайдалану

Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін пайдалану

1. Түпнұсқаның басып шығарылатын бетін сканердің əйнегіне төмен қаратып немесе құжатты

беретін құралға жоғары қаратып салыңыз

. Қосымша ақпарат алу үшін Сканер əйнегіне

түпнұсқаны салу немесе Құжатты беретін құралға түпнұсқаны салу бөлімін қараңыз

.

2. Scan (Сканерлеу) түймесін түртіңіз, содан соң Email (Электрондық пошта) түймесін

түртіңіз

.

3. Басқару тақтасының дисплейінде пайдаланылатын тіркелгіні таңдап, Жалғастыру түймесін

түртіңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Тіркелгіңіз болмаса

, Тіркелгім тізімде жоқ тармағын таңдаңыз. Электрондық

пошта мекенжайын енгізу жəне

PIN кодты алу сұралады.

4. Сұралса, PIN кодын енгізіңіз.
5. Фотосурет немесе Құжат түймесін түрте отырып сканерлеу түрін таңдаңыз.
6. Фотосуреттер үшін сканерлеу параметрлерін таңдап, Жалғастыру түймесін түртіңіз.

Құ

жаттар үшін келесі қадаммен жалғастырыңыз

.

7. Алушыларды қосу не жою үшін Алушыны (алушыларды) өзгерту түймесін жəне аяқталған

кезде Дайын түймесін түртіңіз

.

8. Электрондық пошта ақпаратын тексеріп, Жалғастыру түймесін түртіңіз.
9. Электрондық поштаға сканерлеу түймесін түртіңіз.
10. Сканерлеу аяқталған кезде OK түймесін түртіп, басқа электрондық пошта,а жіберу үшін Иə

немесе аяқтау үшін Жоқ түймесін басыңыз

.

KKWW

Сканерлеу

41