HP Officejet Pro 6830 - Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін орнату

background image

Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін орнату

Электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндігін орнату үшін

1. Принтердегі веб-қызметтерді қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Веб-қызметтерді орнату

бөлімін қараңыз

.

2. Scan (Сканерлеу) түймесін түртіңіз, содан соң Email (Электрондық пошта) түймесін

түртіңіз

.

40 4-тарау Көшіру жəне сканерлеу

KKWW

background image

3. Сəлемдесу терезесінде Жалғастыру түймесін түртіңіз.
4. Электрондық пошта мекенжайын енгізу үшін Электрондық пошта: жолағын түртіп, Дайын

түймесін түртіңіз

.

5. Жалғастыру түймесін түртіңіз.
6. PIN енгізілген электрондық пошта мекенжайына жіберілетін болады. Жалғастыру

түймесін түртіңіз

.

7. PIN кодты енгізу үшін PIN жолағын түрітп, Дайын түймесін түртіңіз.
8. Принтердің кіру ақпаратын сақтау жолына байланысты Электрондық поштаны сақтау

немесе Автоматты кіру түймесін түртіңіз

.

9. Фотосурет немесе Құжат түймесін түрте отырып сканерлеу түрін таңдаңыз.
10. Фотосуреттер үшін сканерлеу параметрлерін таңдап, Жалғастыру түймесін түртіңіз.

Құ

жаттар үшін келесі қадаммен жалғастырыңыз

.

11. Электрондық пошта ақпаратын тексеріп, Жалғастыру түймесін түртіңіз.
12. Электрондық поштаға сканерлеу түймесін түртіңіз.
13. Сканерлеу аяқталған кезде OK түймесін түртіп, басқа электрондық пошта,а жіберу үшін Иə

немесе аяқтау үшін Жоқ түймесін басыңыз

.