HP Officejet Pro 6830 - Жалпы желі ақаулықтарын шешу

background image

Жалпы желі ақаулықтарын шешу

Бағдарламалық құралды орнату кезінде бағдарламалық құрал принтерді желіден таба алмаса

,

желіні конфигурациялау бетінде болатын принтердің

IP мекенжайын енгізу сұралады.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Желіні конфигурациялау беті бөлімін қараңыз

.

122 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

КЕҢЕС: Көптеген жиі кездесетін принтер ақауларын түзетуге көмектесетін ақпарат пен
қ

ызметтік бағдарламаларды алу үшін

www.hp.com/support мекенжайындағы HP компаниясының

онлайн қолдау қызметі веб

-сайтына кіруге болады.

(Windows) Басып шығару, сканерлеу, көшіру қателерін анықтап, автоматты түрде түзету үшін

HP Print and Scan Doctor бағдарламасын іске қосыңыз. Бағдарлама кейбір тілдерде ғана
қ

олжетімді

.

Келесі əрекеттер орындалғанын тексеріңіз

:

Сымсыз байланысты пайдаланатын болсаңыз

, сымсыз байланыс шамы жанып тұрғандығын

тексеріңіз

. Қосымша ақпарат алу үшін Принтердегі сымсыз байланыс мүмкіндігін қосу не

ө

шіру бөлімін қараңыз

.

Ethernet байланысын пайдаланатын болсаңыз, бағдарламалық құралды орнату барысында

Ethernet кабелін жалғау сұралған кезде оның жалғанғанына көз жеткізіңіз жəне принтердің
артындағы коннектордың жанында орналасқан

«Байланыс» шамы жанатындығын

тексеріңіз

.

Компьютер мен принтерге арналған барлық кабель байланыстары қауіпсіз

.

Желі жұмыс істейді жəне желі хабы

, қосқышы немесе жол жоспарлағышы қосылған.

(Windows) Барлық бағдарламалары жəне вирустан қорғау бағдарламалары, шпиондық
қ

орғаныс бағдарламалары жəне брандмауэрлер жабық немесе уақытша ажыратылған

.