HP Officejet Pro 6830 - Принтерді сымсыз қосу мүмкін емес

background image

Принтерді сымсыз қосу мүмкін емес

Сымсыз байланысты орнату арқылы принтердің сымсыз байланыс мүмкіндігі бұрын
орнатылғанын тексеріңіз

.

Сымсыз байланысты орнату туралы қосымша ақпарат алу үшін Сымсыз байланыс үшін
принтерді орнату бөлімін қараңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Егер принтер

Ethernet желісін қолдаса, Ethernet кабелінің принтерге

қ

осылмағандығын тексеріңіз

. Ethernet кабелін қосу принтердің сымсыз байланыс мүмкіндігін

ажыратады

.

Кесте

10-1 Принтердегі сымсыз байланыс (802.11) шамының күйін тексеру

Шамның сипаттамасы

/Шам үлгісі

Түсініктеме

Сымсыз шамы өшірілген

.

Принтердегі сымсыз байланыс
мүмкіндігі өшірулі

.

Сымсыз шамы қосулы

, бірақ жыпылықтамайды.

Принтердегі сымсыз байланыс
мүмкіндігі қосулы

, бірақ принтер

желіге қосылмаған

.

KKWW

Желі ақауларын жою

123

background image

Кесте

10-1 Принтердегі сымсыз байланыс (802.11) шамының күйін тексеру (жалғасы)

Шамның сипаттамасы

/Шам үлгісі

Түсініктеме

Сымсыз шамы қосулы жəне тұрақты

.

Принтердегі сымсыз байланыс
мүмкіндігі қосулы

, бірақ принтер

желіге қосылмаған

.

Принтерді сымсыз байланыспен қосу үшін келесі қадамдарды орындап көріңіз

.

1. Сымсыз байланыс (802.11) шамының қосылып тұрғандығын тексеріңіз. Принтердің басқару

тақтасындағы көк шам жанып тұрмаса

, принтердің сымсыз байланыс мүмкіндігі өшірілген

болуы мүмкін

.

Принтердің сымсыз мүмкіндігін қосу

а.

Принтердің басқару тақтасынан

(Сымсыз түймесі) түймесін, кейін Параметрлер

түймесін түртіңіз

.

ə

.

Сымсыз байланыс параметрлері түймесін түртіңіз

.

б.

Принтердің сымсыз байланыс мүмкіндігін қосу үшін түймесін сырғытыңыз

.

Егер көк сымсыз байланыс шамы жыпылықтаса

, принтер желіге қосылмаған. Сымсыз

байланысты орнату үшін принтердің басқару тақтасы дисплейінен сымсыз байланыс
орнату шеберін іске қосыңыз

. Қосымша ақпарат алу үшін Сымсыз желіде принтерді орнату

бөлімін қараңыз

.

2. Компьютердің сымсыз желіге қосылғанын тексеріңіз.

Егер компьютерді желіге қосу мүмкін болмаса

, бұл маршрутизаторға немесе компьютерге

байланысты аппараттық ақау болуы мүмкін

.

3. Принтердің IP мекенжайының өзгертілмегендігін тексеріңіз. Принтер орнатылғаннан бері

оның

IP мекенжайы өзгертілсе, оны қайта басып шығару үшін «IP мекенжайын жаңарту»

қ

ызметтік бағдарламасын іске қосуыңыз қажет

. Бағдарламалық құрал «IP мекенжайын

жаңарту

» қызметтік бағдарламасын орнатады.

124 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

а.

Принтерінің бағдарламалық құралын ашыңыз

. Қосымша ақпарат алу үшін HP

принтерінің бағдарламалық құралын ашыңыз

(Windows) бөлімін қараңыз.

ə

.

IP мекенжайын жаңарту қызметтік бағдарламасын таңдаңыз.

Сынақ сəтсіз орындалса

, ақауды жою əдісі туралы ақпараттың есебін қарап шығып, сынақты

қ

айта жүргіңіз

.

4. Сымсыз байланыстың дұрыс жұмыс істеп тұрғандығын тексеру үшін сымсыз байланыс

сынағын іске қосыңыз

.

а.

Принтердің қосылып тұрғанын жəне науаға қағаздың жүктелгенін тексеріңіз

.

ə

.

Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз

.

б.

Желіні орнату түймесін түртіңіз

.

в.

Отчеты принтера

(Принтер есептері) түймесін түртіңіз.

г.

Сымсыз байланыс сынағының есебі түймесін түртіңіз

.

Сынақ сəтсіз орындалса

, ақауды жою əдісі туралы ақпараттың есебін қарап шығып, сынақты

қ

айта жүргіңіз

.

5. Сымсыз желі компоненттерін қайта іске қосыңыз.

а.

Маршрутизатор мен принтерді өшіріңіз

.

ə

.

Мынадай ретпен маршрутизаторды жəне принтерді қайта іске қосыңыз

: алдымен

маршрутизатор

, одан кейін принтер.

Кейде құрылғыны өшіріп

, қайта қосу желі байланысының проблемаларын шешуге

көмектеседі

. Əлі де қосылу мүмкін болмаса, маршрутизаторды, принтерді жəне

компьютерді өшіріп

, мына ретпен кері қосыңыз: алдымен маршрутизатор, кейін принтер

жəне соңында компьютер

.

Осы ақауды жою құралын принтерді желіде немесе бұрын желіде болып

, қазір желіде

болмаған кезде пайдалану үшін қолданыңыз

. Қосымша ақпарат үшін желіге өту мақсатында осы

жерді басыңыз. Бұл уақытта осы веб-сайт барлық тілде қолжетімді болмауы мүмкін.

Егер проблема жойылмаса

, HP сымсыз басып шығару орталығына (www.hp.com/go/

wirelessprinting) хабарласыңыз. (Бұл уақытта осы веб-сайт барлық тілде қол жетімді болмауы
мүмкін

). Веб-сайтта принтерді сымсыз желіде орнату жəне пайдалану, сондай-ақ сымсыз

байланыстағыжəне қауіпсіздік бағдарламалық құралдағы ақауларды шешу туралы соңғы
ақпараттар бар

.

Егер сымсыз байланысқа қосылу мүмкін болмаса

, принтерді желіге Ethernet кабелі арқылы

қ

осуға болады

.