HP Officejet Pro 6830 - Басып шығару механизмі мен сия картридждеріне күтім жасау

background image

Басып шығару механизмі мен сия картридждеріне күтім жасау

Басып шығару кезінде проблема болса

, басып шығару механизмінде ақау болуы мүмкін. Басып

шығару сапасына қатысты проблемаларды шешу үшін келесі бөлімдердегі процедураларды

(бағытталған кезде) орындауыңыз керек. Қосымша ақпарат алу үшін Басып шығару сапасы
туралы есеп бөлімін қараңыз

.

Басып шығару сапасы мəселелерін шешу үшін бағытталған жағдайда келесі бөлімдердегі іс

-

рəсімдерді орындағаныңыз жөн

.

Басып шығарылған шығысқа жолақ түскен немесе түстері дұрыс болмаса не тіпті түстер
болмаса

, басып шығару механизмін тазартыңыз.

Тазарту үш кезеңнен тұрады

. Əр кезең екі минуттай уақытқа созылады, бір бет қағазды

пайдаланады жəне сияны көбірек жұмсайды

. Əр кезеңнен кейін басып шығарылған беттің

сапасын қараңыз

. Басып шығару сапасы нашар болса, тазалаудың келесі кезеңін бастаған

жөн

.

Тазалаудың барлық кезеңін аяқтағаннан кейін де басып шығару сапасы нашар болса

,

принтерді туралап көріңіз

. Тазалау жəне туралау процесін орындағаннан кейін де басып

шығару сапасында ақаулар болса

, HP қолдау қызметімен хабарласыңыз. Қосымша ақпарат

алу үшін

HP қолдау қызметі бөлімін қараңыз.

Принтер күйінің бетінде сызықтар немесе түс блоктарының кез келгенінде ақ сызықтар
көрсетілген кезде

, не болмаса басып шығаруда басып шығару сапасына қатысты

проблемалар болғанда принтерді туралаңыз

.

Бастапқы орнату кезінде принтер автоматты түрде басып шығару механизмін туралайды

.

Басып шығарылған шығыстың артында сия дақтары болса

, оны тазартыңыз. Принтердің

кейбір жері сия болуы мүмкін жəне оны тазарту қажет

.

ЕСКЕРТПЕ: Тазалағанда сия пайдаланылады

, сондықтан басып шығару механизмін қажет

болғанда ғана тазалаңыз

. Тазалау процесі бірнеше минут алуы мүмкін. Процесс жүріп жатқанда

кішкене шу болуы мүмкін

.

Принтерді дұрыс өшірмеу басып шығару сапасына қатысты проблемаларға əкелмейді

. Қосымша

ақпарат алу үшін Принтерді өшіру бөлімін қараңыз

.

KKWW

Принтерге күтім жасау

129

background image

Басып шығару механизмдерін тазарту не туралау немесе сия дақтарын тазарту

1. Кіріс науасына қолданылмаған Letter немесе қарапайым A4 ақ қағазын салыңыз. Қосымша

ақпарат алу үшін Қағазды салу бөлімін қараңыз

.

2. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
3. Принтерге күтім жасау түймесін басып, қажетті параметрлі таңдаңыз да, экрандағы

нұсқауларға сүйеніңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Сондай

-ақ, осыларды HP принтерінің бағдарламалық құралынан немесе енгізілген

веб серверінен

(EWS) орындауға болады. Бағдарламалық құралға немесе енгізілген веб-

серверге кіру үшін

HP принтерінің бағдарламалық құралын ашыңыз (Windows) немесе

Енгізілген веб

-серверді ашу бөлімін қараңыз.

Қ