HP Officejet Pro 6830 - Принтер ақауларын шешу

background image

Принтер ақауларын шешу

КЕҢЕС:

(Windows) Басып шығару, сканерлеу, көшіру қателерін анықтап, автоматты түрде

түзету үшін

HP Print and Scan Doctor бағдарламасын іске қосыңыз. Бағдарлама кейбір тілдерде

ғ

ана қолжетімді

.

Принтер кенеттен жұмыс істемей қалды

Қ

уат пен қуат байланыстарын тексеріңіз

.

Принтердің қуат сымы жұмыс істеп тұрған розеткаға берік қосылғанын тексеріңіз

.

KKWW

Принтер ақауларын шешу

101

background image

Басып шығару механизмін туралау сəтсіздіктері

Егер туралау процесі орындалмаса

, қолданылмаған қарапайым ақ қағазды кіріс науасына

жүктегеніңізді тексеріңіз

. Егер сия картридждерін туралау кезінде кіріс науасында түсті

қ

ағаз салынған болса

, туралау сəтсіз болады.

Егер туралау процесі қайта

-қайта сəтсіз болса, басып шығару механизмін тазарту керек,

ə

йтпесе датчикте ақау болуы мүмкін

. Басып шығару механизмін тазалау үшін Басып

шығару механизмі мен сия картридждеріне күтім жасау бөлімін қараңыз

.

Егер басып шығару механизмін тазалау ақауды шешпесе

, HP қолдау қызметіне

хабарласыңыз

. www.hp.com/support сайтына өтіңіз. Бұл веб-сайтта жалпы принтер

ақауларын түзетуге көмектесе алатын ақпарат пен қызметтік бағдарламалар беріледі

.

Нұсқау берілсе

, елді/аймақты таңдаңыз да, техникалық қолдау қызметіне қоңырау шалу

туралы ақпаратты алу үшін Барлық

HP контактілері түймесін басыңыз.

Қ

ағаз беру ақаулары

Қ

ағаз

науадан алынбайды

Қ

ағаз науаға салынғанын тексеріңіз

. Қосымша ақпарат алу үшін Қағазды салу бөлімін

қ

араңыз

. Қағазды салмас бұрын қағып алыңыз.

Қ

ағаз енін бағыттауыштарын салып жатқан қағаз өлшемі үшін науадағы дұрыс белгіге

орнатыңыз

. Қағаз бағыттауыштарының жиынтық үшін ыңғайлы, бірақ нығыз еместігін

тексеріңіз

.

Қ

ағаз дестесі кіріс науасының төменгі бөлігіндегі тиісті қағаз өлшеміне арналған

сызықтармен тураланғанын жəне науаның қапталындағы десте биіктігінің белгісінен
аспайтындығын тексеріңіз

.

Қ

ағаз дестесі кіріс науасының төменгі бөлігіндегі тиісті қағаз өлшеміне арналған

сызықтармен тураланғанын жəне науаның қапталындағы десте биіктігінің белгісінен
аспайтындығын тексеріңіз

.

Науадағы қағаздың бұратылып қалмағанын тексеріңіз

. Қағаздың бұралған жағын

қ

арсы бағытта майыстырып

, оны түзетіңіз.

Беттер жылжып кеткен

Кіріс науасына салынған қағаздың қағаз енін бағыттауыштарына реттелгенін
тексеріңіз

. Қажет болғанда, принтерден кіріс науасын шығарып алыңыз да, қағаз

бағыттауыштарының дұрыс реттелгенін тексере отырып

, қағазды дұрыс қайта

салыңыз

.

Қ

ағазды принтерде басып шығару процесі жүріп жатпағанда салыңыз

.

Бірнеше бет алынып жатыр

Қ

ағаз енін бағыттауыштарын салып жатқан қағаз өлшемі үшін науадағы дұрыс белгіге

орнатыңыз

. Қағаз енін бағыттауыштарының жиынтық үшін ыңғайлы, бірақ нығыз

еместігін тексеріңіз

.

Қ

ағаз дестесі кіріс науасының төменгі бөлігіндегі тиісті қағаз өлшеміне арналған

сызықтармен тураланғанын жəне науаның қапталындағы десте биіктігінің белгісінен
аспайтындығын тексеріңіз

.

Науаға тым көп қағаз жүктелмегенін тексеріңіз

.

102 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

Қ

ағаз дестесі кіріс науасының төменгі бөлігіндегі тиісті қағаз өлшеміне арналған

сызықтармен тураланғанын жəне науаның қапталындағы десте биіктігінің белгісінен
аспайтындығын тексеріңіз

.

Жақсы əрі тиімді жұмыс істеу үшін

HP қағазын пайдаланыңыз.