HP Officejet Pro 6830 - Принтер басқару тақтасынан анықтама алу

background image

Принтер басқару тақтасынан анықтама алу

Принтер туралы қосымша ақпарат алу үшін принтердің анықтамасын пайдалануға болады жəне
анықтаманың кейбір тарауларында кептелістерді тазарту секілді процедураларды көрсететін
анимациялар бар

.

Принтердің басқару тақтасынан анықтаманы ашу үшін Басты терезесінде

«

(Анықтама)

түймесін түртіңіз

.

94 10-тарау Мəселені шешу

KKWW