HP Officejet Pro 6830 - Желіні конфигурациялау беті

background image

Желіні конфигурациялау беті

Принтер

желіге қосылған болса, принтерге арналған желі параметрлері мен принтер анықтаған

желіте тізімін қарап шығу үшін желіні конфигурациялау бетін басып шығаруға болады

. Есептің

соңғы бетінде сол аймақтан анықталған барлық сымсыз желінің тізімі беріледі жəне онда
сигнал күйі мен қолданылған арналар қамтылады

. Бұл желіңізге басқа желілер көп қолданып

жатпаған арнаны

(желі өнімділігін арттырады) таңдауға мүмкіндік береді.

Желіге қосылу ақауларын жоюға көмектесетін желіні реттеу бетін қолдануға болады

. HP

компаниясына қоңырау шалу қажет болса

, қоңырау шалмас бұрын осы бетті басып шығару жиі

пайдалы болады

.

Желіні конфигурациялау бетін басып шығару

1. Принтердің басқару тақтасындағы Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Есептер тармағын, Желі конфигурациясының есебі түймесін түртіңіз.

96 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

1. Жалпы ақпарат: Ағымдағы күй жəне желі байланысының белсенді күйі туралы

мəліметтерді жəне енгізілген веб

-сервердің URL мекенжайы сияқты басқа мəліметтерді

көрсетеді

.

2. 802.3 сымды: Принтердің жабдық мекенжайымен қатар IP мекенжайы, ішкі желі маскасы,

ə

депкі шлюз сияқты белсенді

Ethernet желілік байланысы туралы ақпаратты көрсетеді.

3. 802.11 сымсыз: Хост атауы, IP мекенжайы, ішкі желі маскасы, əдепкі шлюз жəне сервер

сияқты сымсыз желі байланысы туралы мəліметтерді көрсетеді

. Сонымен қатар ол желі

атауын

(SSID), пайдаланылатын қатысты сигналдар күші мен арналарды көрсетеді. Жеке

желі сигнал күштері жақсы жұмыс істеп тұрғанын көру жəне енгізілген веб

-серверді (EWS)

KKWW

Принтер есептерін түсіну

97

background image

пайдаланып сымсыз байланысу орнатылымын өзгерту үшін желі тізімін тексеруге болады

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Байланыс түрін өзгерту бөлімін қараңыз

.

4. HP сымсыз байланысы: Желі атауы (SSID), IP мекенжайы, қосымша желі маскасы, əдепкі

шлюз жəне сервер сияқты

HP сымсыз байланысы байланысы туралы мəліметтерді

көрсетеді

.

5. Басқа: Қосымша жетілдірілген желі параметрлері туралы мəліметтерді көрсетеді.

9100 порты: Принтер TCP 9100 порты арқылы пішімсіз IP басып шығаруына қолдау
көрсетеді

. Бұл принтердегі HP-арнайыTCP/IP порты басып шығаруға арналған əдепкі

порт болып табылады

. Бұған HP бағдарламалық құралы арқылы қол жеткізуге болады

(мысалы, HP қалыпты порты).

LPD: LPD əр түрлі TCP/IP жүйелерінде орнатылған болуы мүмкін жол принтерінің
кезекке қою қызметтерімен байланысты протоколды жəне бағдарламаларды
білдіреді

.

ЕСКЕРТПЕ:

LPD функцияларын RFC 1179 құжатына сəйкес кез келген хосттағы LPD

іске асырылуымен бірге пайдалануға болады

. Дегенмен, принтер спулерлерін

конфигурациялау процесі сəл өзгеше болуы мүмкін

. Бұл жүйелерді конфигурациялау

туралы ақпарат алу үшін жүйенің құжаттамасын қараңыз

.

Bonjour: Bonjour қызметтері (mDNS немесе топтық домен атауы жүйесін қолданады)
ə

детте қалыпты

DNS серверін қолданбайтын IP мекенжайына жəне атау

ажыратымдылығына

(UDP 5353 порты арқылы) арналған кішкентай желілерде

қ

олданылады

.

Қ

ызметті орналастыру протоколы

: Қызметті орналастыру протоколы — кəсіпорын

желілерінде желіге қосылған қызметтердің бар болуын

, орнын жəне теңшелімін

анықтау үшін желі бағдарламаларына рұқсат беретін

брандмауэрлерді беретін

Интернеттегі қалыпты желі протоколы

. Бұл протокол принтерлер, веб-серверлер,

факс құрылғылары

, видео камералар, файлдар жүйелері, сақтық көшірме жасау

құ

рылғылары

(ленталы жинақтағыштар), дерекқорлар, директориялар, пошта

серверлері

, күнтізбелер сияқты желі ресурстарын анықтауды жəне пайдалануды

қ

арапайым етеді

.

Microsoft веб-қызметтері: Принтерде қолдау көрсетілетін Microsoft WS Discovery (веб-
қ

ызметтерінің динамикалық ашуы

) протоколдарын немесе құрылғыларға арналған

Microsoft WSD (веб-қызметтерін) басып шығару қызметтерін қосыңыз немесе
ажыратыңыз

. Осы қызметтер арқылы кіруді болдырмайтын қолданылмайтын басып

шығару қызметтерін ажыратыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ:

WS Discovery жəне WSD басып шығару қызметтері туралы қосымша

ақпарат алу үшін

, www.microsoft.com сайтына кіріңіз.

SNMP: Қарапайы желі басқару протоколын (SNMP) желіні басқару бағдарламаларды
құ

рылғыны басқару үшін пайдаланады

. Принтер IP желілерінде SNMPv1 протоколын

қ

олдайды

.

WINS: Егер желіде DHCP сервері бар болса, принтер оның IP мекенжайын серверден
автоматты түрде алады жəне оның атауын

RFC 1001 жəне 1002 үйлесімді

динамикалық атауы қызметтерінде

WINS серверінің IP мекенжайы көрсетілген болса

тіркейді

.

Интернетте басып шығару протоколы

: Интернетте басып шығару протоколы

қ

ашықтан басып шығаруға арналған қалыпты желі протоколы болып табылады

. Басқа

қ

ашықтан

IP мекенжайына негізделген протоколдарға ұқсас емес, интернетте басып

98 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

шығару протоколы қауіпсіз басып шығаруға мүмкіндік беретін қатынасты басқару

,

түпнұсқалығын растау жəне шифрлау əрекеттеріне қолдау көрсетеді

.

Прокси параметрлері

: Прокси мекенжайы, порты жəне түпнұсқалық растаманың күйі

туралы ақпаратты көрсетеді

. Прокси параметрелрін енгізілген веб-серверінен

ө

згертуге болады

.

Прокси параметрлерін өзгерту үшін

EWS серверінен Желі, Прокси параметрлері

түймесін басып

, тиісті опцияларды таңдаңыз.