HP Officejet Pro 6830 - Принтермен бірге берілген телефон сымы жеткілікті ұзын емес

background image

Принтермен бірге берілген телефон сымы жеткілікті ұзын емес

Принтермен бірге берілген сым жеткілікті ұзын болмаса

, ұзындығын ұзарту үшін екі сымды

телефон желісінің жалғастырғышын пайдалануға болады

. Жалғастырғышты телефон керек-

жарақтарымен айланысатын электрондық дүкендерден сатып алуға болады

.

КЕҢЕС:

2 сымды телефон сымының адапторымен болса, ұзындықты ұзарту үшін онымен бірге

4 сымды телефон сымын пайдалануға болады.

120 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

Телефон сымын ұзарту

1. Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын 1-LINE портына қосу үшін қолданыңыз
2. Басқа телефон сымын жалғастырғыштағы ашық портқа жəне телефон ұясына қосыңыз.