HP Officejet Pro 6830 - Принтер факстарды жібере алмайды, бірақ факстарды қабылдай алады.

background image

Принтер факстарды жібере алмайды

, бірақ факстарды қабылдай

алады

.

Принтер тым жылдам немесе тым қысқа теруі мүмкін

. Нөмір бірізділігіне аздаған үзіліс

кірістіру қажет болуы мүмкін

. Мысалы, телефон нөмірін термес бұрын сыртқы желіге кіру

қ

ажет болса

, кіріс нөмірінен кейін үзіліс қалдырыңыз. 95555555 нөмірі болса жəне 9

сыртқы желіге кіру нөмірі болса

, келесі түрде үзіліс кірістіруге болады: 9-555-5555.

Терілетін факс нөмірінде

үзіліс енгізу үшін дисплейде (-) сызықша шыққанша * түймесін

қ

айталап басыңыз

.

Мониторда теру арқылы да факс жіберуге болады

. Бұл терілген кезде телефон желісін

есітуге мүмкіндік береді

. Терудің темпін орнатып, тергенде ескертулерге жауап беруге

болады

. Қосымша ақпарат алу үшін Мониторда теруді қолдану арқылы факс жіберу бөлімін

қ

араңыз

.

Факсты жіберу кезінде енгізілген нөмір дұрыс пішімде емес немесе қабылдап алатын
факс құрылғысында ақаулар бар

. Мұны тексеру үшін телефоннан факс нөміріне қоңырау

шалып

, факс сигналдарын тыңдаңыз. Факс сигналдарын есіту мүмкін емес, қабылдап

алатын факс құрылғысы қосылмаған немесе жалғанбаған не

дыбыстық пошта қызметі

алушы

'ның телефон желісіне кедергі келтіруі мүмкін. Алушыдан қабылдап алынатын факс

құ

рылғысында ақаулардың болмауын тексеруін сұрауға да болады

.