HP Officejet Pro 6830 - Факс сигналдары жауап беру құрылғысында жазылады

background image

Факс сигналдары жауап беру құрылғысында жазылады

Факс қоңыраулары үшін пайдаланылатын бірдей телефон желісінде жауап беру құрылғысы
бар болса

, жауап беру құрылғысын принтерге тікелей қосып көріңіз, қосымша ақпарат үшін

желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз. Жауап беру құрылғысын ұсынылғандай
қ

осылмағандай болсаңыз

, факс сигналдары жауап беру құрылғысына жазылмауы мүмкін.

Принтердің факстарды автоматты түрде қабылдау үшін орнатылғанын жəне Жауап
берілетін қоңыраулар
параметрінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз

. Принтерге жауап

беру үшін орнатылған қоңырауларды саны жауап беру құрылғысына жауап беру үшін
орнатылған қоңыраулардың санынан жоғарырақ болуы қажет

. Жауап беру құрылғысы мен

принтер бірдей жауап беру қоңыраулар санына орнатылған болса

, екі бірдей құрылғы да

қ

оңырауға жəне жауап беру құрылғысында жазылған факс сигналдарына жауап береді

.

Жауап беру құрылғысын қоңыраулардың төмен санына жəне принтерді қолдау көрсетілетін
қ

оңыраулардың ең үлкен санына жауап беру үшін орнатыңыз

. (Ең үлкен қоңыраулардың

саны елге

/аймаққа байланысты əртүрлі болады). Осы орнатылымда жауап беру құрылғысы

қ

оңырауға жауап береді жəне принтер желіні басқарады

. Принтер факс сигналдарын

анықтаса

, принтер факсты қабылдап алады. Егер қоңырау дыбыстық қоңырау болса, жауап

беру құрылғысы кіріс хабарламасын жазып алады

. Қосымша ақпарат алу үшін Жауап

бермес бұрын қоңыраулардың санын орнату бөлімін қараңыз

.