HP Officejet Pro 6830 - Қағаз кептелістерін жою

background image

ағаз кептелістерін жою

Қ

ағаз кептелістері не принтердің ішінде не құжатты беретін құралда болуы мүмкін

.

ЕСКЕРТУ: Бастиекке келетін ықтимал зақымның алдын алу үшін қағаз кептелісін
мүмкіндігінше жылдам тазалаңыз

.

Қ

ағаз кептелісін тазалау

ЕСКЕРТУ: Кептелген қағазды принтердің алдынан тартпаңыз

. Оның орнына, кептелісті жоюға

қ

атысты төмендегі қадамдарды орындаңыз

. Принтердің алдынан кептелген қағазды тартсаңыз,

қ

ағаздың жыртылып

, жартысы принтердің ішінде қалып қоюы мүмкін; кейін бұл қайта кептеліс

тудыруы мүмкін

.

1. Сия картриджына кіру есігін ашыңыз.

2. Принтердің ішіндегі қағаздың жолын тексеріңіз.

а.

Қ

ағаз жолының қақпағындағы тұтқаны көтеріп

, қақпақты алыңыз.

130 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

ə

.

Кептелген қағазды принтердің ішінен тауып

, екі қолыңызбен оны ұстаңыз да, өзіңізге

қ

арай тартыңыз

.

ЕСКЕРТУ: Шығыршықтардан шығарып алған кезде қағаз жыртылып кетсе

,

шығыршықтар мен дөңгелектерде принтердің ішінде қалып қоюы мүмкін қағаз
қ

алдықтарының жоқ екендігін тексеріңіз

.

Принтерден қағаз бөліктерінің барлығын алып тастамасаңыз

, көбірек қағаз кептелісі

туындауы мүмкін

.

KKWW

Қ

ағаз кептелістерін жою

131

background image

б.

Қ

ағаз жолының қақпағы орнына түскенше оны салыңыз

.

3. Проблема шешілмесе, принтердің ішіндегі басып шығару кареткасын тексеріңіз.

ЕСКЕРТУ: Процесс барысында басып шығару кареткасына жалғанған кабельге тиіп
кетпеңіз

.

а.

Кептеліп қалған қағаз болса

, басып шығару кареткасын алысырақ принтердің оң

жағына жылжытып

, екі қолыңызбен кептелген қағазды ұстаңыз да, оны өзіңізге қарай

тартыңыз

.

ЕСКЕРТУ: Шығыршықтардан шығарып алған кезде қағаз жыртылып кетсе

,

шығыршықтар мен дөңгелектерде принтердің ішінде қалып қоюы мүмкін қағаз
қ

алдықтарының жоқ екендігін тексеріңіз

.

Принтерден қағаз бөліктерінің барлығын алып тастамасаңыз

, көбірек қағаз кептелісі

туындауы мүмкін

.

132 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

ə

.

Каретканы алысырақ принтердің сол жағына жылжытып

, қағаздың қалдығын алу үшін

алдыңғы қадамдағыдай əрекетті орындаңыз

.

4. Сия картриджына кіру есігін жабыңыз.
5. Проблема əлі де шешілмесе, науа аумағын тексеріңіз.

а.

Шығыс науасын көтеріңіз

.

KKWW

Қ

ағаз кептелістерін жою

133

background image

ə

.

Шығыс науасын ұзарту үшін оны тартыңыз

.

б.

Кіріс науасының екі жанындағы түймелерді басып

, оны тартып алыңыз.

в.

Кіріс науасы орналасқан принтердің саңылауын тексеріңіз

. Кептеліп қалған қағаз

болса

, саңылауға қолыңызды салып, қағазды екі қолыңызбен ұстаңыз да, өзіңізге

қ

арай тартыңыз

.

ЕСКЕРТУ: Шығыршықтардан шығарып алған кезде қағаз жыртылып кетсе

,

шығыршықтар мен дөңгелектерде принтердің ішінде қалып қоюы мүмкін қағаз
қ

алдықтарының жоқ екендігін тексеріңіз

.

Принтерден қағаздың барлық қалдықтарын алып тастамасаңыз

, қағаз жиі кептеліп

қ

алуы мүмкін

.

134 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

г.

Кіріс науасын орнына қойып

, қағазды салыңыз да, шығыс науасын түсіріңіз.

Қағаз кептелісін жоюға онлайн режиміндегі

HP ақауды жою құралын пайдалану үшін

осы жерді басыңыз.

Басып шығару кареткасы жылжымаса

, басып шығару кареткасының кептелісін жоюға

онлайн режиміндегі

HP ақауды жою құралын пайдалану үшін осы жерді басыңыз. Бұл уақытта

осы веб

-сайт барлық тілде қолжетімді болмауы мүмкін.

Құ

жатты беретін құралдағы қағаз кептелісін тазарту

1. Құжатты беретін құралдың қақпағын көтеріңіз.

KKWW

Қ

ағаз кептелістерін жою

135

background image

2. Құжатты беретін құралдың алдыңғы шетінде орналасқан жасыл бөлікті көтеріңіз.

136 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

3. Шығыршықтардан кептелген қағазды жайлап шығарып алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Роликтерден шығарып алған кезде қағаз жыртылып кетсе

, принтердің ішінде

қ

алып қоюы мүмкін қағаздың бөліктерін алу үшін роликтер мен дөңгелектерді тексеріңіз

.

Принтерден қағаз бөліктерінің барлығын алып тастамасаңыз

, көбірек қағаз кептелісі

туындауы мүмкін

.

4. Құжатты беретін құралдың қақпағын орнына түскенше басып жабыңыз.

Жоғарыда айтылған шешім проблеманы шешпесе

, онлайн арқылы қосымша ақауларды

жою туралы ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз.

Қ

ағаз кептелістерін болдырмау

Қ

ағаз кептелістерінен құтылу мақсатында көмек алу үшін осы нұсқауларды орындаңыз

.

Басып шығарылған қағаздарды жайлап шығыс науасынан алып тастаңыз

.

Басып шығару үшін мыжылған

, бүгілген немесе зақымдалған қағазды пайдаланып

жатпағаныңызды тексеріңіз

.

Бұратылуды немесе мыжытуды болдырмау үшін барлық қолданылмаған қағазды тегіс
жабық қалтада сақтаңыз

.

Принтер үшін тым қалың немесе тым жұқа қағазды қолданбаңыз

.

Науалардың дұрыс жүктелгенін жəне тым көп жүктелмегенін тексеріңіз

. Қосымша ақпарат

алу үшін Қағазды салу бөлімін қараңыз

.

Кіріс науасына жүктелген қағаздардың тегіс орналасуын жəне ұштары бүгілмеуін не
жыртылмауын қамтамасыз етіңіз

.

Құ

жатты беретін құралдың науасына тым көп қағаз салмаңыз

. Құжатты беретін құралға

салуға болатын ең үлкен парақ саны туралы қосымша ақпаратты Техникалық сипаттамасы
бөлімінен қараңыз

.

KKWW

Қ

ағаз кептелістерін жою

137

background image

Кіріс науасындағы əртүрлі қағаз түрлерін жəне қағаз өлшемдерін біріктірмеңіз

; кіріс

науасындағы қағаздың барлығы бірдей өлшемде жəне түрде болуы қажет

.

Барлық қағаздарға нық сəйкестендіру үшін кіріс науасындағы қағаз енінің
бағыттауыштарын реттеңіз

. Кіріс науасындағы қағазды қағаздың енін бағыттауыштардың

майыстырмайтынын тексеріңіз

.

Қ

ағазды кіріс науасының ішіне қарай тым қатты итермеңіз

.

Егер беттің екі жағында да басып шығаратын болсаңыз

, жеңіл салмақты бетте аса қанық

суреттерді басып шығармаңыз

.

Принтер үшін ұсынылған қағаз түрлерін қолданыңыз

. Қосымша ақпарат алу үшін Басып

шығару үшін ұсынылатын қағаздар бөлімін қараңыз

.

Принтерде қағаз бітейін деп тұрса

, алдымен принтерге қағаздың қалғанын қолдануына

рұқсат беріп

, одан кейін қағазды қосыңыз. Принтер басып шығарып жатқанда қағаз

салмаңыз

.

Принтердің таза болуын тексеріңіз

. Қосымша ақпарат алу үшін Принтерге күтім жасау

бөлімін қараңыз

.