HP Officejet Pro 6830 - Әдепкі параметрлерді және параметрлерді қалпына келтіру

background image

депкі параметрлерді жəне параметрлерді қалпына

келтіру

Егер кейбір функцияларды өшірсеңіз немесе кейбір параметрлерді өзгертсеңіз жəне өзгертуді
қ

айтарғыңыз келсе

, онда принтердің бастапқы зауыттық параметрлерін немесе желі

параметрлерін қалпына келтіруге болады

.

Принтердің бастапқы зауыттық параметрлерін қалпына келтіру

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Принтерге күтім жасау түймесін түртіңіз.
3. Қалпына келтіру түймесін түртіңіз.
4. Параметрлерді қалпына келтіру түймесін түртіңіз.
5. Бастапқы зауыттық параметрлерге қойылатын функцияны таңдаңыз:

138 10-тарау Мəселені шешу

KKWW

background image

Көшіру

Сканерлеу

Факс

Фотосурет

Желі

Веб

-қызметтер

Принтерді орнату

Қ

алпына келтіру түймесін түртіңіз

.

6. Параметрдің қалпына келтірілгенін көрсететін хабар пайда болады.

Да

(Иə) түймесін басыңыз.

Принтерді бастапқы зауыттық параметрлерге қою

1. Принтердің басқару тақтасындағы Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Принтерге күтім жасау түймесін түртіңіз.
3. Қалпына келтіру түймесін түртіңіз.
4. Зауыттың əдепкі параметрлерін қалпына келтіру түймесін түртіңіз.

Зауыттың əдепкі параметрлері қалпына келтірілгендігі туралы хабар пайда болады

.

5. Желі параметрлері қалпына келтірілді деп басталатын хабарлама көрсетіледі.

Қ

алпына келтіру түймесін түртіңіз

.

Принтердің бастапқы желі параметрлерін қалпына келтіру

1. Принтердің басқару тақтасындағы Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Желі орнату түймесін басыңыз.
3. Желі параметрлерін қалпына келтіру түймесін түртіңіз.
4. Желінің əдепкі параметрлері қалпына келтірілгені туралы хабар пайда болады.

Да

(Иə) түймесін басыңыз.

5. Желі конфигурациясы бетін басып шығарып, бұо желінің параметрлері қайта

орнатылғанын тексеріңіз

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Желіні конфигурациялау беті бөлімін қараңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Бұрын конфигурацияланған сымсыз байланыс параметрлері принтердің желілік
параметрлерін қайта орнатқан кезде жойылды

.

КЕҢЕС: Көптеген жиі кездесетін принтер ақауларын түзетуге көмектесетін ақпарат пен
қ

ызметтік бағдарламаларды алу үшін

www.hp.com/support мекенжайындағы HP компаниясының

онлайн қолдау қызметі веб

-сайтына кіруге болады.

(Windows) Басып шығару, сканерлеу, көшіру қателерін анықтап, автоматты түрде түзету үшін

HP Print and Scan Doctor бағдарламасын іске қосыңыз. Бағдарлама кейбір тілдерде ғана
қ

олжетімді

.

KKWW

Ə

депкі параметрлерді жəне параметрлерді қалпына келтіру

139

background image

а