HP Officejet Pro 6830 - Енгізілген веб-серверді ашу

background image

Енгізілген веб

-сервер шолуды орындап жатқан кезде қатты дискіге өте кішкентай мəтін

файлдарын

(cookie) орналастырады. Осы файлдар келесіде кіргенде ендірілген веб-сервердің

компьютерді тануына мүмкіндік береді

. Мысалы, енгізілген веб-сервердің тілін теңшеген

болсаңыз

, «cookie» файлдары келесі рет енгізілген веб-серверге кіргенде, беттер сол тілде

көрсетілуі үшін таңдалған тілді есте сақтауға көмектеседі

. Кейбір «cookie» файлдарын

(мысалы, тұтынушы белгілеген параметрлермен сақталатын «cookie» файлдары) қолмен
жоймайынша компьютерде сақталады

.

Шолғышты барлық

«cookie» файлдарын қабылдау үшін теңшейтін етіп немесе қайсы «cookie»

файлдарын қабылдау немесе қабылдамау қажеттігін шешуге мүмкіндік беретін

, əрбір «cookie»

файлы ұсынылған кезде ескертілетін етіп теңшеуге болады

. Қажетсіз «cookie» файлдарын жою

ү

шін шолғышты да пайдалануға болады

.

Принтерге байланысты

«cookie» файлдарын ажырататын болсаңыз, келесі мүмкіндіктердің

бірін немесе бірнешеуін ажыратуға болады

:

Кейбір орнату шеберлерін пайдалану

Ендірілген веб

-сервер шолғышы тілінің параметрін есте сақтау

EWS Главная (Басты) бетін жекелеу

Құ

пиялылықты жəне

«cookie» файлының параметрлерін өзгерту əдісі жəне «cookie» файлдарын

қ

арап шығу немесе жою жолы туралы қосымша ақпаратты веб

-шолғышта қол жетімді

құ

жаттамадан қараңыз

.

Енгізілген веб

-серверді ашу

Не желі

, не HP сымсыз байланысы арқылы енгізілген веб-серверге кіре аласыз.

KKWW

Енгізілген веб

-сервер (EWS) 89

background image

Желі арқылы енгізілген веб

-серверді ашу

1. Желі конфигурациясы бетінен принтердің IP мекенжайын немесе хост атауын табыңыз.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Желіні конфигурациялау беті бөлімін қараңыз

.

2. Компьютердегі қолдау көрсетілетін веб-шолғышта принтерге тағайындалған IP

мекенжайды немесе торап атауын енгізіңіз

.

Мысалы

, IP мекенжайы 123.123.123.123 болса, келесі мекенжайды веб-шолғышқа енгізіңіз:

http://123.123.123.123.

HP сымсыз байланысы арқылы енгізілген веб-серверді ашу

1. Принтердің басқару тақтасы дисплейінен

(HP сымсыз байланысы) түртіңіз болады.

2. Егер дисплей HP сымсыз байланысы мүмкіндігі Өшірулі күйінде екендігін көрсетсе, оны

қ

осу үшін

HP сымсыз байланысы түймесін түртіңіз.

3. Сымсыз компьютерден сымсыз байланысты қосып іздеңіз жəне HP сымсыз байланысы

атауына қосылыңыз

. Егер HP сымсыз байланысы қауіпсіздігі қосулы босла, нұсқау

берілгенде

HP сымсыз байланысы құпиясөзін енгізіңіз.

4. Компьютеріңіздегі қолдау көрсетілетін веб-браузерге келесі мекенжайды енгізіңіз:

http://192.168.223.1.