HP Officejet Pro 6830 - Енгізілген веб-сервер ашылмайды

background image

-сервер ашылмайды

Желі параметрлерін тексеру

Принтерді желіге қосу үшін телефон сымы немесе айқасқан кабель пайдаланылмағанын
тексеріңіз

.

Желі кабелінің принтерге қауіпсіз қосылғанын тексеріңіз

.

Желі хабы

, қосқышы немесе жол жоспарлағышы қосылғанын жəне олардың дұрыс жұмыс

істейтінін тексеріңіз

.

Компьютерді тексеру

Қ

олданылатын компьютердің желіге қосылғанын тексеріңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Принтердің

HP сымсыз байланысы қосылса, EWS серверіне қосылып,

принтердің

IP мекенжайын біле аласыз.

90 9-тарау Принтердің басқару құралдары

KKWW

background image

Веб

-шолғышты тексеру

Веб

-браузердің жүйе талаптарының ең азына сəйкес келетінін тексеріңіз. Қосымша ақпарат

алу үшін

HP принтерінің бағдарламалық құралының ықшам дискісінде болатын принтердің

«Readme» файлындағы жүйе талаптарын қараңыз.

Веб

-шолғыш Интернетке қосылу үшін кез келген прокси параметрлерін қолданатын болса,

осы параметрлерді өшіріп көріңіз

. Қосымша ақпарат алу үшін веб-шолғышпен бірге

берілген құжаттан қараңыз

.

JavaScript жəне cookie файлдарының веб-шолғышқа қосылғанын тексеріңіз. Қосымша
ақпарат алу үшін веб

-шолғышпен бірге берілген құжаттан қараңыз.

Принтердің

IP мекенжайын тексеру

Принтердің

IP мекенжайын тексеру үшін желіні конфигурациялау бетін басып шығару

арқылы

IP мекенжайын алыңыз. Принтердің басқару тақтасынан Теңшеу, Есептер жəне

Желі конфигурациясының есебі түймесін түртіңіз

.

Пəрмен жолағынан

(Windows) немесе желі утилиталарынан (OS X) IP мекенжайы арқылы

принтерді тексеріңіз

.

ЕСКЕРТПЕ:

OS X Lion жəне OS X Mountain Lion: Желі қызметтік бағдарламасы Қызметтік

бағдарламалар қалтасында орналасады

, ол қатты дискінің жоғарғы деңгейіндегі

Бағдарламалар қалтасында болады

.

OS X Mavericks: Finder бағдарламасын ашып, Опция түймесін басып тұрып, Apple ( )
мəзірінен Жүйе туралы ақпарат тармағын таңдаңыз

. Window > Желі қызметтік

бағдарламасы тармағын таңдаңыз

.

Мысалы

, IP мекенжайы 123.123.123.123 болса, келесіні пəрмен жолағына (Windows)

теріңіз

:

C:\ping 123.123.123.123

Немесе

Желі утилитасында

(OS X) Ping қойындысын басып, жолаққа «123.123.123.123» мəнін

енгізіп

, Ping түймесін басыңыз.

Жауап көрсетілсе

, IP мекенжайының дұрыс болғаны. Күту уақытының жауабы көрсетілсе,

IP мекенжайының дұрыс болмағаны.

КЕҢЕС:

Windows операциялық жүйесі орнатылған компьютерді пайдаланып отырсаңыз, HP

корпорациясының желідегі қолдау қызметі веб торабына кіруге болады

: www.hp.com/support.

Бұл веб

-сайтта жалпы принтер ақауларын түзетуге көмектесе алатын ақпарат пен қызметтік

бағдарламалар беріледі

.

KKWW

Енгізілген веб

-сервер (EWS) 91