HP Officejet Pro 6830 - Құралдар жиыны (Windows)

background image

ралдар жиыны

(Windows)

Құ

ралдар жинағы принтерге күтім көрсету туралы мəліметтерді береді

.

ЕСКЕРТПЕ: Компьютер жүйе талаптарына сай келетін болса

, құралдар жинағын HP

бағдарламалық құрал ықшам дискісінен орнатуға болады

. Жүйе талаптарын принтермен бірге

берілетін НР принтерінің бағдарламалық құралына арналған ықшам дискіде бар

«Readme»

файлынан табуға болады

.

Құ

ралдар жинағын ашу

1. Операциялық жүйеге қарай келесі əрекеттердің бірін орындаңыз:

Windows 8.1: Бастау терезесінің сол жақ төменгі бұрышындағы төмен көрсеткіні
басып

, принтер атауын таңдаңыз.

Windows 8: Бастау терезесіндегі бос орынды тінтуірдің оң жағымен басып,
бағдарламалар жолағындағы Барлық бағдарламалар түймесін басып

, принтер атауын

таңдаңыз

.

Windows 7, Windows Vista жəне Windows XP: Компьютердің жұмыс үстелінен Пуск

(Бастау) түймесін басып, Все программы (Барлық бағдарламалар) тармағын таңдап,
НР түймесін басыңыз

, содан соң принтерге арналған қалтаны басып, принтер атауы

бар белгішені таңдаңыз

.

2. Басып шығару, сканерлеу жəне факс түймесін басыңыз.
3. Принтерге күтім жасау түймесін басыңыз.