HP Officejet Pro 6830 - Анонимді пайдалану ақпаратты сақтау орны

background image

Анонимді пайдалану ақпаратты сақтау орны

Осы принтермен бірге қолданылған

HP картридждерінде принтердің жұмысына көмектесетін

жад микросхемасы болады

. Қосымша, бұл жад микросхемасы келесі мəліметтерді қамтуы

мүмкін принтердің қолданылуы туралы ақпараттың шектелген жинағын жинақтайды

: Картридж

арқылы басылып шыққан беттердің нөмірі

, беттің толуы, басып шығарудың жиілігі жəне

пайдаланылатын басып шығару режимдері

.

Бұл мəліметтер

HP дизайнындағы келешек принтерлерге тұтынушылардың ' басып шығару

қ

ажеттіліктерін сəйкестендіру үшін көмектеседі

. Картридж жады микросхемасынан

жинақталған деректер тұтынушыны немесе картриджді не принтерді пайдаланушыны анықтау
ү

шін қолданылуы мүмкін мəліметтерді қамтымайды

.

HP корпорациясы HP корпорациясы'на тегін қайтарылған жəне қайта қолдану бағдарламасы
ү

шін кері берілген картридждерден жад микросхемасының үлгісін жинақтайды

(HP əлемінің

серіктестері

: www.hp.com/recycle). Осы үлгіден алынған жад микросхемалары келешек НР

принтерлерін жетілдіру мақсатында оқылады жəне зерттеледі

. Осы картриджді қайта өңдеуге

көмектесетін

HP серіктестері де осы деректерді қолдана алады.

Картриджді өңдейтін кез келген үшінші тараптағы серіктес те жад микросхемасындағы
жасырын мəліметтерге қол жеткізуі мүмкін

. Осы мəліметтерге қол жеткізуге рұқсат бергіңіз

келмесе

, микросхеманы жұмыс істемейтін етіп көрсетуіңізге болады. Дегенмен, жад

микросхемасын жұмыс істемейтін етіп көрсеткеннен кейін картриджді

HP принтерінде қолдану

мүмкін болмайды

.

Осы жасырын мəліметтерді беру туралы сенімді болмасаңыз

, жад микросхемасы'ның

мүмкіндігін принтерді

' пайдалану ақпаратын жинай алмайтын етіп ажырату арқылы осы

мəліметтерді қол жетімсіз етуге болады

:

Пайдалану туралы ақпарат функциясын ажырату

1. Принтердің басқару тақтасындағы Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Басымдықтар тармағын таңдап, Анонимді пайдалану туралы ақпаратты сақтау түймесін

түртіңіз

.

3. Пайдалану ақпаратының жинағын боддырмау үшін Өшірулі түймесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Пайдалану туралы ақпарат функциясын қосу үшін зауыттық əдепкі параметрлерді
қ

алпына келтіріңіз

. Əдепкі параметрлерді қалпына келтіру жолы туралы қосымша ақпарат алу

ү

шін Əдепкі параметрлерді жəне параметрлерді қалпына келтіру бөлімін қараңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Жад микросхемасының

' принтерді ' пайдалану туралы ақпаратты жинау

мүмкіндігін өшірсеңіз

, НР принтеріндегі картриджді пайдалануды жалғастыра аласыз.

78 7-тарау Сия картридждерімен жұмыс істеу

KKWW