HP Officejet Pro 6830 - Анықталған сия деңгейлерін тексеру

background image

Анықталған сия деңгейлерін тексеру

Принтер бағдарламалық жасақтамасынан немесе принтерді басқару тақтасынан бағаланған сия
деңгейлерін тексеруіңізге болады

. Принтердің бағдарламалық құралы туралы қосымша ақпарат

алу үшін Принтердің басқару құралдары бөлімін қараңыз

. Осы ақпаратты қарап шығу үшін

принтер күйінің есебін басып шығаруға да болады

(Принтер күйі туралы есеп бөлімін қараңыз).

Анықталған сия деңгейлерін принтер басқару тақтасынан тексеру

Принтердің басқару тақтасының

(Главная (Басты)) терезесінен (Сия туралы ақпарат)

түймесін түртіңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Сия деңгейі ескертулері мен көрсеткіштері тек қана жоспарлау мақсатында ғана
бағалауларды береді

. Сия деңгейінің төмендігі туралы ескертуді алған кезде ықтимал басып

шығару кідірістерін болдырмау үшін

қосымша картриджд болған жөн. Басып шығару сапасы

жарамсыз болғанға дейін картридждерді ауыстырудың қажеті жоқ

.

ЕСКЕРТПЕ: Қайта толтырылған немесе қайта шығарылған картриджді немесе басқа
принтерде қолданылған картриджді орнатқан болсаңыз

, сия көрсеткіші мұқият емес немесе қол

жетімсіз болуы мүмкін

.

ЕСКЕРТПЕ: Картридждердегі сия əртүрлі əдістегі басып шығару үрдісінде қолданылады

, олар

басып шығаруға принтер мен картриджді дайындайтын бастапқы күйді жəне принтер
қ

ондырмасының таза болуын жəне сияның тегіс ағуын қамтамасыз ететін басып шығару

механизмінің қызметін қамтиды

. Қосымша, қалдық сия қолданылғаннан кейін картриджда

қ

алып қояды

. Қосымша ақпарат алу үшін www.hp.com/go/inkusage бөлімін қараңыз.