HP Officejet Pro 6830 - Сия картридждері мен басып шығару механизмі бойынша мәліметтер

background image

Сия картридждері мен басып шығару механизмі бойынша мəліметтер

Анықталған сия деңгейлерін тексеру

Сия картридждерін ауыстыру

Cия картридждеріне тапсырыс беру

Басып шығару жабдықтарын сақтау

Анонимді пайдалану ақпаратты сақтау орны

Сия картриджінің кепілдігі туралы мəлімет

Сия картридждері мен басып шығару механизмі

бойынша мəліметтер

Келесі кеңестер

HP сия картридждерін жөндеуге жəне сəйкес басып шығару сапасын

қ

амтамасыз етуге көмектеседі

.

Осы нұсқаулықтағы нұсқаулар сия картридждерін алмастыруға арналған жəне алғашқы рет
орнату туралы мəліметтерді бермейді

. Алғашқы орнату алдында принтермен бірге

берілген орнату нұсқаулықтарын қараңыз

.

Принтерді өшірген кезде əрқашан

(Қуат) түймесін пайдаланыңыз. Бұл принтердің басып

шығару механизмін жауып

, оны зақымдардан қорғауына мүмкіндік береді. Қосымша

ақпарат алу үшін Принтерді өшіру бөлімін қараңыз

.

Басып шығару механизмін шамадан тыс тазартпаңыз

. Бұл сияны тауысып, картридждерді

қ

олдану мерзімін қысқартады

.

Сия картридждерін мұқият ұстаңыз

. Орнату кезінде түсіріп алу, сілку немесе оған

немқұрайлы қарау уақытша басып шығару ақауларын туғызуы мүмкін

.

Принтерді тасымалдап жатқан болсаңыз

, принтерден сия ағуының жəне принтерге төнуі

мүмкін басқа зақымдардың алдын алу үшін келесі əрекетті орындаңыз

:

Принтерді

(Қуат) түймесін басып өшіргеніңізді тексеріңіз. Принтерді өшіргеннен

кейін ішкі қозғалыстар дыбысы тоқтағанша күте тұрыңыз

. Қосымша ақпарат алу үшін

Принтерді өшіру бөлімін қараңыз

.

Принтерді тегіс орнатылған күйде тасымалдау қажет

; ол бүйіріне, артқы, алдыңғы

немесе жоғары жағына орналастырылмауы қажет

.

ЕСКЕРТУ:

HP корпорациясы басып шығару мəселелері мен сияны артық пайдалану немесе

сияға зақым келу ықтималдығының алдын алу мүмкін болған кезде кез келген жоқ картриджді
жылдам ауыстыруды ұсынады

. Сия картридждері жоқ кезде принтерді қосуға болмайды.

74 7-тарау Сия картридждерімен жұмыс істеу

KKWW