HP Officejet Pro 6830 - Еуропа одағына арналған заңды хабарлама

background image

Еуропа одағына арналған заңды хабарлама

CE белгісімен белгіленген өнімдер қолданылуы мүмкін келесі бір немесе бірнеше ЕС
директиваларымен үйлесімді

: Төменгі кернеулі құрылғылар бойынша директива 2006/95/EC,

EMC директива 2004/108/EC, Экологиялық қауіпсіз құрастыру директивасы 2009/125/EC,

R&TTE директива 1999/5/EC, RoHS директива 2011/65/EU. Осы директиваларға сəйкес
Еуропалық сəйкестендірілген стандарттар арқылы есептелід

. Сондай-ақ, сəйкестік

KKWW

Заңды ақпарат

149

background image

мағлұмдамасы да келесі вебсайтта қол жетімді

: www.hp.com/go/certificates (Өнім үлгісінің атауы

арқылы немесе заңды белгісінде табуға болатын оның заңды үлгі нөмірі

(RMN) арқылы іздеңіз.)

Заңдық мəселелер туралы сұрақтарыңыз болса

, мына мекенжайға хабарласыңыз:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,

GERMANY