HP Officejet Pro 6830 - Қоршаған орта өнімін ұйымдастыру бағдарламасы

background image

оршаған орта өнімін ұйымдастыру бағдарламасы

Hewlett-Packard корпорациясы сапалы өнімдерді экологиялық таза мəнерде беруге
жауапкершілікпен қарайды

.

Қ

айта пайдалануға арналған дизайн осы өнімде қамтылған

.

Дұрыс қызметті жəне сенімділікті қамтамасыз ету кезінде материалдардың саны ең аз
қ

олданылады

.

Оңай айыру үшін ұқсас емес материалдарды қолдану жоспарланған

.

Ілмектер мен басқа қосқыштарды жалпы құралдарды пайдаланып орналастыру

, қолдану

жəне жою оңай болады

.

Тиімді бөлшектеу жəне жөндеу үшін жылдам қатынасқа арналған жоғары маңыздылықтағы
бөліктер жобаланған

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін

www.hp.com/ecosolutions сайтына кіріңіз.

Осы бөлімде төмендегідей тақырыптар бар

:

Қ

ағаз қолдану

Пластмассалар

Материалдардың қауіпсіздігі туралы деректер парақтары

Қ

айта өңдеу бағдарламасы

HP сия жабдықтарын қайта өңдеу бағдарламасы

Қ

алдық жабдықтардың пайдаланушылар тарапынан шығарып тастау

Қ

уатты тұтыну

Химиялық заттар

Тайваньда батареяны тастау ережелері

Бразилияға арналған батарея туралы хабарландыру

Калифорниялық перхлорат материал туралы ескерту

Улы жəне зиянды заттардың кестесі

(Қытай)

154 а қосымшасы Техникалық мəліметтер

KKWW

background image

Қ

ауіпті заттарды шектеу

(Украйна)

Қ

ауіпті заттарды шектеу

(Үндістан)

EPEAT

Қ

ытай

SEPA экологиялық таңба пайдаланушы ақпараты

Қ