HP Officejet Pro 6830 - Қуатты тұтыну

background image

уатты тұтыну

ENERGY STAR® мекеме енімен белгіленген Hewlett-Packard компаниясының басып шығару
жəне кескін жабдығы АҚШ қоршаған ортаны қорғау ұйымы бекіткен

ENERGY STAR

бағдарламасының кескін жабдығына арналған техникалық сипаттар болып табылады

. Келесі

белгі

ENERGY STAR кəсіби кескін өнімдерінде көрсетіледі:

Қ

осымша

ENERGY STAR кəсіби кескін өнімінің үлгісі туралы мəліметтер төменде тізімделген:

www.hp.com/go/energystar