HP Officejet Pro 6830 - Факс

background image

Факс

Принтерді түсті факстарды қамтитын факстарды жіберу жəне қабылдау үшін қолдана аласыз

.

Факстарды кейінірек жіберілетін етіп жоспарлауға жəне жиі жіберілетін нөмірлерге факстарды
жылдам əрі оңай жіберу үшін телефон кітапшасының контактілерін орнатуға болады

. Сондай-

ақ

, принтердің басқару тақтасынан жіберілетін факстардағы ашықтық жəне қараңғылық

арасындағы контраст пен ажыратымдылық сияқты

факс параметрлерінің бірнешеуін орнатуға

болады

.

ЕСКЕРТПЕ: Факсты жібермес бұрын принтерді факс жіберу үшін дұрыс орнатқаныңызды
тексеріңіз

. Принтердің басқару тақтасынан факсты орнату сынағын іске қосу арқылы факстың

дұрыс орнатылғанын тексеруге болады

.

Факс орнатылымы жəне сынағы туралы қосымша мəліметтер алыңыз

, қосымша ақпарат үшін

желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.

Факс жіберу

Факс алу

Телефон кітапшасының контактілерін орнату

Факс параметрлерін өзгерту

Факс жəне сандық телефон қызметтері

Интернет протоколы арқылы факс жіберу

Есептерді қолдану