HP Officejet Pro 6830 - Есептерді қолдану

background image

Есептерді қолдану

Принтерді əрбір жіберілетін жəне қабылдап алынатын факс үшін қате есептерін жəне растау
есептерін басып шығаратын етіп орнатуға болады

. Талап етілгенде жүйенің есептерін қолмен

басып шығаруға да болады

. Бұл есептер принтер туралы пайдалы жүйе мəліметтерін береді.

Ə

депкі бойынша принтер факсты жіберу немесе қабылдап алу кезінде Ақау болғанда ғана

есепті басып шығаратын етіп орнатылады

. Факстың сəтті жіберілгенін анықтайтын растау

хабарламасы əрбір таратудан кейін басқару тақтасының дисплейінде аз уақытқа көрсетіледі

.

ЕСКЕРТПЕ: Есептер түсініксіз болса

, басқару тақтасынан немесе НР бағдарламалық

құ

ралынан анықталған сия деңгейлерін тексеріңіз

. Қосымша ақпарат алу үшін Анықталған сия

деңгейлерін тексеру бөлімін қараңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Сия деңгейі ескертулері мен көрсеткіштері тек қана жоспарлау мақсатында ғана
бағалауларды береді

. Төмен сия деңгейі туралы ескертуді алған кезде, ықтимал басып шығару

кешігулерін болдырмау үшін

ауыстыратын картридждың болуын қарастырыңыз. Басып шығару

сапасы жарамсыз болмайынша сия картридждерін ауыстырудың қажеті жоқ

.

ЕСКЕРТПЕ: Басып шығару механизмдерінің жəне сия картридждерінің жақсы жағдайларда
болуын жəне дұрыс орнатылуын қамтамасыз етіңіз

. Қосымша ақпарат алу үшін Сия

картридждерімен жұмыс істеу бөлімін қараңыз

.

Осы бөлімде төмендегідей тақырыптар бар

:

Факсты растау есептерін басып шығару

Факстың қате есептерін басып шығару

Факс жұрналын басып шығару жəне қарап шығу

Факс жұрналын тазалау

Соңғы факсты таратудың толық деректерін басып шығарыңыз

.

Қ

оңырау шалушы нөмірінің есебін басып шығару

Қ

оңырау шалу тарихын қарап шығу

KKWW

Есептерді қолдану

65