HP Officejet Pro 6830 - Факстың қате есептерін басып шығару

background image

Факстың қате есептерін басып шығару

Тарату немесе қабылдау кезінде қате туындаса

, принтерді автоматты түрде есепті басып

шығаратын етіп теңшеуге болады

.

Факс қатесінің есептерін автоматты түрде басып шығаратын етіп принтерді орнату

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін түртіңіз.
3. Есептер жəне Факс ақауы туралы есеп түймесін түртіңіз.
4. Келесі параметрлердің бірін таңдау үшін басыңыз.

66 5-тарау Факс

KKWW

background image

Қ

осулы

(Факс

жіберілгенде жəне
қ

абылданғанда

)

Қ

ашан болмасын факс қатесі орын алған кезде басып шығарады

.

Ө

шірулі

Ешбір факс қатесі есептерін басып шығармайды

.

Қ

осулы

(Факс

жіберілгенде

)

Қ

ашан болмасын тарату қатесі орын алған кезде басып шығарады

. Бұл əдепкі

параметр болып табылады

.

Қ

осулы

(Факс

қ

абылданғанда

)

Қ

андай да болмасын қабылдау қатесі туындаған кезде басып шығарады

.