HP Officejet Pro 6830 - Қоңырау шалушы нөмірінің есебін басып шығару

background image

оңырау шалушы нөмірінің есебін басып шығару

Қ

оңырау шалушы идентификаторының факс нөмірлері тізімін басып шығаруға болады

.

KKWW

Есептерді қолдану

67

background image

Қ

оңырау шалушы нөмірінің тарихи есебін басып шығару

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін, одан кейін Есептер басыңыз.
3. Факс есептерін басып шығару түймесін түртіңіз.
4. Определитель номера (Нөмір анықтағыш) түймесін басыңыз.
5. Басып шығаруды бастау үшін Басып шығару түймешігін басыңыз.

Қ