HP Officejet Pro 6830 - Интернет протоколы арқылы факс жіберу

background image

Интернет протоколы арқылы факс жіберу

Интернетті қолдану арқылы принтермен факстарды жіберуге жəне қабылдап алуға мүмкіндік
беретін төмен бағадағы қызметке жазылуыңызға болады

. Бұл əдіс интернет (Internet) протоколы

арқылы факс жіберу деп аталады

.

Келесі жағдайда

интернет протоколы арқылы факс жіберу қызметін қолдануыңыз мүмкін

(телефон корпорациясы арқылы берілген):

Факс нөмірінің қасына

арнайы курі кодын теріңіз

Факс байланысы үшін аналогты телефон порттарын беретін жəне Интернетке байланысды
беретін идентификация нүктесін түрлендіргіш қорапша бар

.

64 5-тарау Факс

KKWW

background image

ЕСКЕРТПЕ: Принтерде

«1-LINE» деп белгіленген портқа телефон сымын жалғау арқылы тек

қ

ана факстарды алуға жəне жіберуге болады

. Бұл интернетке байланысды түрлендіргіш

қ

орапша

(факс байланыстары үшін жүйелі аналогты телефон ұяларын береді) немесе телефон

корпорациясы арқылы жасалуы қажет дегенді білдіреді

.

КЕҢЕС: Интернет протоколының телефон жүйелері арқылы дəстүрлі факс тасымалдауларына
қ

олдау көрсету жиі шектеулі болады

. Факс жіберу бойынша ақаулықтар туындаса, жай факс

жылдамдығын қолданып немесе факс қатесін түзету күйін

(ECM) ажыратып көріңіз. Дегенмен,

қ

атені түзету күйін ажыратқан болсаңыз

, түсті факстарды жіберу немесе қабылдап алу мүмкін

болмайды

.

Факс жылдамдығын өзгерту туралы қосымша ақпарат алу үшін Факс жылдамдығын орнату
бөлімін қараңыз

. Қатені түзету күйін қолдану туралы қосымша ақпарат алу үшін Факсты қатені

түзету күйінде жіберу бөлімін қараңыз

.

Интернет арқылы факс жіберу туралы сұрақтарыңыз болса

, Интернет бойынша факс жіберу

қ

ызметтеріне қолдау көрсету бөлімімен немесе əрі қарай көмек алу үшін жергілікті қызмет

көрсетушімен байланысыңыз

.