HP Officejet Pro 6830 - Телефон кітапшасының контактілерін орнату және өзгерту

background image

Телефон кітапшасының контактілерін орнату жəне өзгерту

Факс нөмірлерін телефон кітапшасының контактілері ретінде сақтауға болады

.

Телефон кітапшасының контактілерін орнату

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Факс түймесін басыңыз.
2. Қазір жіберу түймесін түртіңіз.
3.

(Телефон кітапшасы) түймесін түртіңіз.

4.

(Телефон кітапшасының контактісі) түймесін түртіңіз.

5. Контактіні қосу үшін

(Қосу белгісі) түймесін түртіңіз.

6. Аты түймесін түртіп, телефон кітапшасы контактісінің атын теріңіз де, Дайын түймесін

түртіңіз

.

KKWW

Телефон кітапшасының контактілерін орнату

57

background image

7. Факс нөмірі түймесін түртіп, телефон кітапшасы контактісінің факс нөмірін теріңіз де,

Дайын түймесін түртіңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Аймақ коды

, жеке телефон станциясынан (PBX) тыс жерлердегі нөмірлер

ү

шін рұқсат коды

(əдетте 9 немесе 0) немесе ұзақ арақашықтықтағы префикс сияқты басқа

да қажетті нөмірлерді немесе үзілістерді енгізгеніңізді тексеріңіз

.

8. Қосу түймесін түртіңіз.

Телефон кітапшасының контактілерін өзгерту

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Факс түймесін басыңыз.
2. Қазір жіберу түймесін түртіңіз.
3.

(Телефон кітапшасы) түймесін түртіңіз.

4.

(Телефон кітапшасының контактісі) түймесін түртіңіз.

5. Контактіні өңдеу үшін (Өңдеу) түймесін түртіңіз.

6. Өзгертілетін телефон кітапшасының контактісін түртіңіз.
7. Аты түймесін түртіп, телефон кітапшасы контактісінің атын өзгертіңіз де, Дайын түймесін

түртіңіз

.

8. Факс нөмірі түймесін түртіп, телефон кітапшасы контактісінің факс нөмірін өзгертіңіз де,

Дайын түймесін түртіңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Аймақ коды

, жеке телефон станциясынан (PBX) тыс жерлердегі нөмірлер

ү

шін рұқсат коды

(əдетте 9 немесе 0) немесе ұзақ арақашықтықтағы префикс сияқты басқа

да қажетті нөмірлерді немесе үзілістерді енгізгеніңізді тексеріңіз

.

9. Дайын түймесін түртіңіз.